Susanne Nyström anser att kvinnors låga pensioner endast kan lösas om kvinnor börjar fatta ”rätt beslut” och att de enda som kan höja kvinnors pension ”är kvinnorna själva”.  

Det sättet att skuldbelägga kvinnor som grupp gör mig arg.

Det är inte så enkelt som Nyström låter påskina. Det går inte välja något som inte finns. Kvinnor som jobbar inom handeln vill jobba heltid, men arbetsgivarna erbjuder inte heltidstjänster.

Arbetsgivarna kan alltså i allra högsta grad påverka kvinnors pension eftersom deltidsarbete är en så avgörande del.

Deltidsarbete en pensionsfälla

Jag håller absolut med om att finns det könsnormer och ekonomiska jämställdhetsaspekter som gör att fler kvinnor än män tar ett större ansvar för familjen under småbarnsåren. Men deltidsfrågan är långt ifrån en fråga som endast kan kopplas till val som kvinnor gör under småbarnsåren.

För Handels kvinnliga medlemmar är deltid inte begränsat till småbarnsåren utan till hela yrkeslivet. Drygt 7 av 10 kvinnliga Handelsmedlemmar i detaljhandeln arbetar deltid under mer eller mindre ett helt yrkesliv, trots att en majoritet vill arbeta mer.

Och detta gäller inte enbart kvinnor inom handeln, utan för en rad kvinnodominerade yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad. 

Det här får tydliga konsekvenser. Kvinnliga pensionärsmedlemmar får i genomsnitt ut en pension på 12 659 kronor efter skatt i snitt. Det är under gränsen för relativ fattigdom, som ligger på 13 300 kronor i månaden.

Fler än hälften av kvinnorna är efter ett yrkesliv inom handeln beroende av garantipensionen. 

Utvecklingen går bakåt

Susanne Nyström tror att kvinnor skulle ha högre inkomster om de befann sig mer på börsen. Detta förutsätter dock att det finns pengar att avsätta efter att mat, hyra, el, barnsomsorgsutgifter, fritidsaktiviteter, försäkringar och annat grundläggande är betalt.

En genomsnittlig kvinnlig handelsmedlem som arbetar i butik får ut 17 276 kronor före skatt. Varken före eller efter ”Putinpriserna” och den senaste tidens stigande inflation har detta varit en månadsinkomst som möjliggör den typ av sparande som Susanne Nyström förespråkar. 

Skulle arbetsgivarna inom kvinnodominerade branscher som handeln börja erbjuda fler heltidsanställningar, så skulle vi troligtvis se en tydlig förbättring i kvinnors pensionskuvert.

Dessvärre har vi sett en annan utveckling på arbetsmarknaden under lång tid. Otrygga anställningar i form av visstider, deltider och hyvling av arbetstider ökar.

Osynliggör inte arbetsgivarnas ansvar

Denna utveckling är arbetsgivarnas val, inte av arbetstagarnas.

Handels förslag för mer jämställda pensioner är inte enbart rätt till heltid. Vi behöver ett stärkt grundskydd, ökade inbetalningar till pensionssystemet, förbättrad arbetsmiljö som minskar risken för ofrivilliga pensionsavgångar i förtid och förstärkning av avtalspensionen.

Vi ser att det är dessa saker och inte kvinnors påstådda oförmåga att göra bra val som är orsaken till de ojämställda pensionerna.