”Högsta lönelyftet på 30 år”, säger det tyska fackförbundet IG Metall om sitt nya avtal för stålindustrin som blev klart igår.

Avtalet höjer lönerna med 6,5 procent från och med augusti och gäller i 18 månader, vilket betyder att lönerna ökar i en takt av ungefär 4 procent per år. Till det kommer ett engångsbelopp på 500 Euro för juni och juli.

Löneökningarna i den tyska industrin brukar ses som viktiga även för svenska förhållanden. Men när Industriarbetsgivarna och Ikem (Innovations- och kemiföretagen) beskrev förutsättningarna för nästa års avtalsrörelse vid en pressträff i dag tonade de ner betydelsen av löneökningarna i svensk industris viktigaste konkurrentland.

– Vi förhandlar utifrån våra förutsättningar, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, som tillägger att den finska massa- och pappersindustrin har slutit avtal om löneökningar på 2 procent.

Varnar för inflationskompenstion

Den höga inflationen är en självklar del av bakgrunden när IG Metall kommenterar den tyska uppgörelsen på sin hemsida.

Men Industriarbetsgivarna och Ikem varnar för varje försök att kompensera de anställda för inflationen.

– Industriavtalet, som fyller 25 år i år, skrevs för att vi skulle komma bort från löneökningar som jagade inflationen, men i praktiken inte gav ökade reallöner, påminner Jonas Hagelqvist, vd för Ikem.

I stället ska lönerna sättas med industriföretagens konkurrenskraft som utgångspunkt. Och den är i fara, enligt arbetsgivarna.

Krig i Ukraina påverkar

Kriget i Ukraina skapar stor osäkerhet och bidrar till höga energipriser. Det betyder ökade kostnader för företagen i stålindustri, massa- och pappersindustri och kemisk industri.

– Det är inte alla företag som kan kompensera sig för ökade kostnader genom att höja sina priser, säger Jonas Hagelqvist.

Till detta kommer att pandemin fortfarande pågår, med nedstängningar i Kina.

– Våra medlemsföretag vet inte vad de kan få från sina leverantörer och är osäkra på hur många skift de kan ha i fabrikerna, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

God lönsamhet

Samtidigt visar många industriföretag god lönsamhet. Per Hidesten och Jonas Hagelqvist bekräftar att deras medlemsföretag har tagit sig igenom pandemin med hälsan i behåll.

– Trots automatisering ökar antalet anställda i våra branscher. Det tyder på att produktion flyttas hem till Sverige, säger Jonas Hagelqvist.

Fack och arbetsgivare inom industrin kommer att utväxla krav dagarna före jul.