– Jag gillar jobbet, halkade in på ett bananskal som markarbetare, säger Sebastian Eklund som byggt vägar i vindkraftsparkens område.

Totalt 700 vindkraftverk ska byggas i Markbygden, en bergsplatå fem mil utanför Piteå. Flera av kraftverken är så höga som 300 meter.

Det är ett gigantiskt projekt och det är bråda tider. Världen skriker efter energi med ett tickande klimatmål och ökat elberoende. 

När Sebastian Eklund rattar sin bil i gryningen på väg till jobbet uppe i skogen möter han allt mer byggtrafik. Fordon med utländska registreringsnummer påminner honom om att här pågår det något stort.

– Jag gillar jobbet, halkade in på ett bananskal som markarbetare. Det är kul att vara med där det händer.

Rutnät av nya vägar

I skogen växer det fram ett rutnät av nya vägar. Över mossar, myrar, bergsskrevor och hällmark. Det sprängs, det schaktas, det fylls på grus och makadam. 

Vägarna Sebastian Eklund anlägger ska hålla för mycket tung last. Från hamnen i Piteå kommer dagligen transporter med väldiga vindkraftsdelar.

Rördelar, turbinhus, växellådor och vingar fraktas på långa trailers. Karavaner av bred last som långsamt rullar genom skogen tillsammans med gulblinkande hjälpfordon, fram till platsen där tornet ska resas.

– Står man under och tittar upp så är det en väldig wohoo-känsla. Kan det vara så där högt?

De svindlande höga kraftverken står på fundament som består av 650 kubik betong och 100 ton stål.

600 personer arbetar med att bygga ut vindkraften i Markbygden. En stor arbetsplats för de boende i Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå.

30 stora grävmaskiner

Det kräver djupa gropar. 30 stora grävmaskiner lyfter upp jordmassor på olika håll inom det område Sebastian Eklund jobbar. 

Han har börjat hjälpa till med själva fundamentsgroparna nu när de flesta vägarna i etappen blivit klara.

Sebastian Eklund behövde inga förkunskaper när han fick jobbet som markarbetare, i botten är han industrisnickare.

– Jag har ett intresse och ett jävlaranamma. Och arbetsmoral, sedan lär man sig eftersom.

Det är fortfarande många vindsnurror kvar att sätta upp, och det skapar framtidstro.

– Det här är en stor arbetsplats för oss som bor i området kring Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå. Och fler etapper ska påbörjas bara här i Markbygden. Så det kommer att finnas jobb ett bra tag.

Vi börjar bli vana med det här, det är liksom en del av Piteå nu.

Sebastian Eklund (fotograferad av Jens Ökvist)

Starka åsikter om vindsnurror

Byggandet startade 2014 och har varit om­debatterat.

Många har starka åsikter om vind­snurrorna som växer upp i naturen, men Sebastian Eklund har inte märkt av någon större opinion mot vindkraftsetableringen bland sina bekanta. 

– Vi börjar bli vana med det här, det är liksom en del av Piteå nu, säger han.

Även om fiske är ett stort intresse och han vistas mycket ute, oroar han sig inte för vindsnurrorna. Nu under byggnationen är det ganska rörigt upp i skogen, men när de står färdiga kommer naturen att återanpassa sig, säger han.  

Fotnot: Den enskilt största ägaren av svensk vindkraft är ett kinesiskt statligt energibolag.

Vindkraft

Sverige förbrukar cirka 140 TWh el per år. Elektrifiering och klimatomställning inom industri och transport förväntas fördubbla behovet inom 20 år. 

I början av 2022 fanns det 4 754 vindkraftverk i Sverige. De bidrar till cirka 17 procent av landets elproduktion. 

Markbygden kom­mer fullt ut­byggd att producera 10-12 TWh. Cirka 600 personer jobbar med vindkraftsbygget här under högsäsong.

Sebastian Eklund

Yrke: Markarbetare. Utbildad industrisnickare.

Ålder: 23 år.

Bor: Piteå.

Fritid: Fiske och skoter.