Eva Nordmark vill att fler kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden. Det är bra. Men i samma andetag påstår hon att flerbarnstillägget låser kvinnorna hemma. Låt mig, som femte barnet i en elvabarnsfamilj, förklara varför arbetsmarknadsministern är helt ute och cyklar. Och ge förslag på vilka reformer hon i stället bör driva. 

Inga jobb betalar så lite som flerbarnstillägg

Till att börja med är flerbarnstillägget generellt och behovsprövas inte. Hushållet har alltså kvar tillägget även när en till förälder får lön. Flerbarnstillägget låser ingen hemma: man går ekonomiskt plus på att ta ett jobb.

Om vi verkligen tror att tröskeln ut ur arbetslöshet är att man har för bra ekonomi som arbetslös, varför driver Nordmark samtidigt höjd A-kassa? Sanningen är ju att våra sociala skyddsnät är bra för arbetare. 

Dessutom vet vi att generell välfärd får bredare folkligt stöd. Ju färre som får tillbaka av samhället efter att ha betalat skatt, desto mer växer skattesänkarpartierna. Slopat flerbarnstillägg kan förvärra nedskärningsspiralen i vård, skola och omsorg. 

Förslag på jämställdhetsreformer

Självklart ska vi vända på varje sten för att stärka svaga grupper på arbetsmarknaden. Men låt oss göra det med en retorik som inte målar upp barnfamiljer som problem.

Låt oss göra det med förslag som faktiskt hjälper, inte som riskerar att knuffa ut ännu fler barn i fattigdom. Här är ett axplock reformer som Nordmark istället kan ta med sig till regeringsmötena:

Avgiftsfri förskola. Slipa ner den riktiga ekonomiska tröskeln för stora familjer att dela barnomsorgen med samhället. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Jobbar du kväll på macken, demensboendet eller restaurangen finns sällan barnomsorg som alternativ. Lyssna på LO: bygg ut barnomsorgen så att även arbetare kan kombinera arbetsliv och familjeliv. 

Tryggare nedtrappning av flerbarnstillägget. Om Nordmark vill reformera flerbarnstillägget kan hon ta bort smällarna mot småbarnsfamiljers ekonomi. Idag trappas flerbarnstilläggen av med det största först. De största nedtrappningarna sker alltså medan föräldrarna tar hand om småbarn. De nedtrappningarna klarar man bättre när småbarnsåren är över. Vänd nedtrappningen så de minsta tilläggen tas bort först. 

Eva Nordmark stärker inte min mammas ställning på arbetsmarknaden med ekonomiska piskor. Vill Socialdemokraterna vinna valet behöver arbetsmarknadsministern dumpa tankarna om fattigare barnfamiljer. Vi behöver ett arbetarparti med fungerande familjepolitik.