Byggnads måste bli vassare på att värva anställda i utländska bolag, man ligger rejält efter. Det slås fast i en motion som VVS-montören Lars Jonsson, vice ordförande för Byggnads GävleDala, skrev inför förbundets kongress förra veckan.

Den röstades igenom.

Därmed har en satsning på att anställa medlemsvärvare som kan främst östeuropeiska språk fått kongressens stöd. Målet är att minska fusket och få bort oschyssta villkor i byggbranschen.

Vill se fall i domstol

Byggnads ska utreda möjligheten att projektanställa ett antal personer och att ta av förbundets medel för att finansiera det. Projektet ska slutrapporteras på nästa kongress om fyra år.

– Jag hoppas att vi ska bli duktiga på att värva personer med utländsk bakgrund, så att Byggnads kan driva fall till domstol och sätta dit företag som utnyttjar folk, säger Lars Jonsson.

Har man inte prioriterat det tillräckligt tidigare?
– Nej, jag tycker inte att man har gjort det på ett tillräckligt övergripande sätt. Det måste till något lite större, som samordnas via förbundet.

Styrelsen emot satsningen

Byggnads förbundsstyrelse, som alltid ger en rekommendation om hur kongressen ska rösta om en motion, ville avslå förslaget.

”Organisering är högprioriterat men förbundsstyrelsen föreslår att man inriktar sig på grupper som har större benägenhet att välja ett medlemskap i Byggnads”, skrev den inför kongressen.

– Jag menar att vi har råd att göra båda sakerna samtidigt, säger Lars Jonsson.

”En jättesvår uppgift”

Förbundsstyrelsen skrev också att tidigare satsningar har gett mycket knappa resultat. Samt att gästarbetare som organiserar sig riskerar att skickas hem och att de ofta är medvetna om att de ”säljer sig billigare”. Vidare sägs att motionen förbiser kulturella skillnader utöver språket som gör uppgiften svår.

– Det här är en jättesvår uppgift. Men man kan inte tona ned språkets betydelse, det är A och O att man kan prata på deras eget språk för att bygga förtroende, säger Lars Jonsson.

Han säger samtidigt att han förstår styrelsens resonemang.

– Det är inte säkert att det här går, men vi har inte råd att inte testa. Om inte Byggnads lyckas lösa situationen för utländsk arbetskraft kommer branschen inte längre vara sådan som vi känner den i dag.

Kritik mot Byggnads

Ryska är ett av de språk som Lars Jonsson vill att man satsar på.

Nyligen skrev Arbetet om hur Emil Boss, förhandlingssekreterare inom syndikalistiska SAC, kritiserade Byggnads. SAC har den senaste tiden uppmärksammats just för sitt arbete med att organisera ryskspråkiga arbetare i byggbranschen.

– Byggnads skulle, med samma traditionella fackliga verktyg som vi använder, kunna bli av med arbetslivskriminaliteten inom ett år. Det är vår ärliga bedömning, sa Emil Boss och lyfte just betydelsen av att nå ut till utsatta på deras eget språk.

”Förenklad bild”

Byggnads ordförande Johan Lindholm svarade att det är en väldigt ”förenklad bild”. Lars Jonsson använder samma ord när han kommenterar den bild Emil Boss ger.

– På honom lät det som att det är inga problem. Det är inte sant, det är en jätteutmaning.

Men han säger att Byggnads måste titta på hur andra jobbar med frågan och dra lärdomar. Och att det i grunden handlar om att arbeta vidare som man brukar.

– Nämligen att man försöker träffa människor och förklara vad det innebär att organisera sig och stå upp för sina rättigheter tillsammans.

Men i de här fallen kräver det mer bland annat på grund av språket och att man kan behöva ta kontakt utanför arbetsplatsen, där chefen inte ser.