Arbete på hög höjd utan fallskydd, eller i farligt damm utan skydd och på platser där ras kan ske.

Det är några av de situationer som Arbetsmiljöverket har hittat vid inspektioner av byggen i Kiruna och Gällivare de senaste veckorna. 

Säkerhetsbrister upptäcktes på över hälften av ett 40-tal företag. Hittills har myndigheten ställt krav på bättring mot ungefär 30 bolag.

Inspektionerna på byggena var del av en större myndighetsgemensam satsning på att granska arbetsplatser över hela landet. I byggbranschen har man haft särskilt fokus på byggboomen i norra Sverige, som bland annat innefattar flytterna av Kiruna och Malmberget.

”Riskerar arbetares liv”

Nadja Lukin, sektionschef på Arbetsmiljöverkets region nord, säger i ett pressmeddelande att det påverkar säkerheten när det är många olika underleverantörer med inhyrd personal och dålig samordning.

– Vi ser också företag som tummar på säkerheten och låter personalen arbeta på höga höjder utan skydd om de skulle falla. Det är oacceptabelt, dessa företag riskerar sina arbetares liv.

En del av fallriskerna var så allvarliga att Arbetsmiljöverket förbjöd fortsatt arbete innan de åtgärdats.

Tre myndigheter

Inspektionerna gjordes gemensamt av Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket – tre av flera myndigheter som samverkar mot arbetslivskriminalitet. 

Totalt har över 200 företag kontrollerats runt om i landet i insatsen. 

Utöver byggen har myndigheterna främst besökt arbetsplatser inom restaurang- och bilvårdsbranscherna.

I ett fall ledde inspektionen av en restaurang till en anmälan om människoexploatering, skriver myndigheterna i sitt pressmeddelande.