BYGGNADS KONGRESS. Kvart över sex öppnar fritids i Norrköping och Alexander Westberg kan vinka av sjuåringen. En kvart senare ska han egentligen vara på plats på sin arbetsplats fyra, fem mil därifrån.

– Jag själv och många kollegor har stora problem att hinna till jobbet.

När Byggnads kongress startar på torsdagen har deltagarna 306 motioner att rösta om.

En handlar om att det måste vara möjligt även för byggnadsarbetare att kunna lämna sina barn på förskola och fritids. Den har Alexander Wesberg skrivit. Han vill att Byggnads arbetar för generösare öppettider inom barnomsorgen.

Hur har du löst det hittills?
– Jag har fått komma senare. Har det funnits möjlighet har jag jobbat in, men annars har jag fått dra av timmar. Men det är aldrig kul att komma sent.

Skulle man kunna rikta kravet åt andra hållet och säga att byggbranschen kan börja arbetsdagarna lite senare?
– Ja, bara det blir någon ändring så att man kan komma i tid. Men det är ju att föredra om förskola och fritids kan öppna klockan sex i stället.

Förskolan inte anpassad

Arbetet har tidigare skrivit om att förskolan inte är anpassad till oregelbundna arbetstider och att det slår mot arbetaryrken. Många kan inte jobba heltid och samtidigt klara sig inom öppettiderna.

– Dagens barnomsorg är i mångt och mycket anpassad efter kontorsarbete, sa Joa Bergold, utredare på LO, till Arbetet i mars.

I LO:s jämställdhetsbarometer uppger var tredje att de har anpassat sin arbetstid efter barnomsorgen.

”Det är svårt att få ihop om båda föräldrarna jobbar i byggbranschen eller om man är ensamstående”, skriver Alexander Westberg i sin motion, som Byggnads region Öst har ställt sig bakom. Byggnads förbundsstyrelses förslag är att även kongressen ska rösta för den.

Tror du att det finns möjlighet för Byggnads att driva frågan så att det blir förändring?
– Det tror jag absolut, säger betongarbetaren.

Arbetsmiljö och lön viktigt

Han var själv med senast Byggnads hade kongress, 2018, men kommer inte vara på plats den här gången. 

Bortsett från frågan om barnomsorg tycker han att arbetsmiljö och lön är de viktigaste frågorna. Han hoppas på beslut som ska göra arbetsmiljön bättre.

– Inte bara för medlemmar utan även för utländska företag, så att det inte blir lönedumpning.

Frågor för kongressen: lärlingar och arbetstid

Kongressen är Byggnads högsta beslutande instans, där samlas representanter från hela landet och fattar beslut om verksamheten. Den pågår från idag, torsdag, till på söndag.

Bland förslagen, från regioner och enskilda medlemmar, som kongressen ska ta ställning till finns bland annat:

  • Att Byggnads ska driva på för krav på att företag som vinner upphandlingar ska ta emot lärlingar och praktikanter, så att utbildningarna kan fullföljas.
  • Att jobba för minskad åldersdiskriminering.
  • Att man ska verka för kortare arbetstid.