Just nu tävlar politikerna i hårdare tag mot gängkriminaliteten. Men ibland gör sig ett annat perspektiv påmint. De förebyggande insatserna ligger och skvalpar i bakgrunden, ibland omnämnt av någon socialdemokrat i en skoldebatt.

Det förebyggande arbetet är ett område som förbisetts, fram för allt inom vänstern. Kanske handlar det om rädslan för att låta för snäll mot de gängkriminella, alternativt invandrare, och förlora ännu fler väljare till SD.

Men det borde ändå vara en given kamp att ta – den är så lätt att vinna. För i de förebyggande åtgärderna väger Moderaterna och Sverigedemokraterna lätt. Från verkligheten finns det flera exempel på när det fungerar.

I Jakobsberg, en förort norr om Stockholm, finns området Sångvägen. Sångvägen är utpekat av polisen som ett utsatt område. Det vill säga att det finns omfattande problem med gängkriminalitet. Området utgörs av kommunalt ägda miljonprogramshus, med en hög andel arbetslösa bland de boende.

I sångvägen finns sedan 50 år Unga Örnar. Med sin öppna fritidsverksamhet har de erbjudit en trygg plats för områdets barn och unga, med en parklek och en mindre lokal där barnen kan leka. Mellan 60 och 80 barn har varit där, varje dag. 

Gratis frukost

På loven, då barnen inte fått mat i skolan, har i runda slängar 30 barn kommit dit och fått gratis frukost varje morgon. Barnen blir sedan själva ledare i verksamheten och skolas i föreningens demokratiska struktur. En trygg plats, i ett av våra mest utsatta områden.

I 50 år. Fram tills nu.

För 2021 ändrade den borgerliga ledningen i Järfälla kommunreglerna för föreningsbidrag, explicit för att stoppa Unga Örnars verksamhet. Det bidrag som stöttat verksamheten togs bort helt. Trots att barnen demonstrerade framför kommunfullmäktige valde M, KD, L, C och SD att rösta igenom förslaget.

Nu är verksamheten stängd.

Endast en ideell föreningsverksamhet tre kvällar i veckan finns kvar. På skolloven kan föreningen förvisso söka bidrag för fritidsverksamhet. Men som ett extra, närmast sadistiskt drag, står det i de nya regelverken att lovstöd inte får användas till mat. 

Enligt borgarna ska barnen ska gå hungriga.

Borgarna och SD lägger ner trygghet

För att sammanfatta: i ett av Sveriges mest utsatta områden väljer borgarna och SD att lägga ner den fritidsverksamhet som faktiskt erbjuder barnen en trygg plats. När barnen själva organiserar sig och demonstrerar, svarar det borgerliga styret på dem och tar ifrån dem maten på loven. De 60-80 barn som tidigare varit hos Unga Örnar saknar nu en plats att vara när skolans fritidsverksamhet stänger vid 16.

En bättre grogrund för segregation, misstro och kriminalitet kan knappast tänkas. Det är så dumt. Det är så här man skapar en rekryteringsgrund för de kriminella gängen.

M, KD och SD kanske lovar förebyggande åtgärder nu när de är i opposition i riksdagen. Men den verkliga politiken syns där de här makten på kommunal nivå. Unga Örnar på Sångvägen är bara ett av alla exempel på hur borgerlig politik göder kriminalitet. Ekvationen är enkel. 

Vill du ha social trygghet – rösta rött. Vill du ha mer brott – rösta blått.