”Arbetsgivaren har bristande kunskaper kring risker och hälsoeffekter som asbesthaltigt material kan medföra.”

Så står det i en så kallad 6:6a-anmälan som Thomas Ekström, inspektör och huvudskyddsombud för Seko, lämnade till sin arbetsgivare Arbetsmiljöverket i slutet av april. Kritiken riktar sig alltså mot den myndighet som utfärdar tillstånd för arbete med asbest och som har i uppdrag att granska att asbestarbeten görs säkert.

En 6:6a-anmälan är en begäran om att arbetsgivaren sätter in åtgärder. Om det inte sker kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket, som ju i just detta fall även är arbetsgivare.

Situationen tas på allvar

Anmälan tar upp risken för att myndighetens inspektörer hamnar i miljöer där de exponeras för asbest när de besöker arbetsplatser.

I den sägs att Sekos skyddsombud vid flera tillfällen har tagit upp att det inte gjorts tillräckliga riskbedömningar eller åtgärder. 

Men Thomas Ekström säger att arbetsgivaren nu har svarat och tar situationen på allvar.

– Vi har ett möte om inventering och riskbedömning 23 maj, så det känns som att det går fort.

Asbest i villakällare

I höstas granskade Arbetet hur företag kan fortsätta att riva asbest trots tidigare brister. Ett företag hade bland annat lämnat kvar asbestrester i en villakällare.

Innan det upptäcktes hade husets ägare hemmakontor där och jobbade utan skydd mot dammet. När Arbetsmiljöverkets inspektörer sedan klev in i samma utrymme var de klädda i full skyddsmundering.

Men det är inte alltid det går att vara lika förberedd. Thomas Ekström betonar att även inspektörer som besöker byggarbetsplatser i andra syften än specifikt att granska asbest behöver känna igen riskerna.

– Vi kan ju vara ute och granska fallrisker. Vi kan bjudas in till platskontor i en källare där det pågår rivningsjobb, säger han och konstaterar att asbest kan förekomma på många ställen i byggnader.

”Ska utreda riskerna”

Asbest användes fram till 1982 och finns bland annat i mattlim, kakelfix och rörisolering. Det blir farligt när man river i det så det dammar, partiklarna kan orsaka dödliga sjukdomar om de andas in.

Pernilla Pehrson Niia, regionchef på Arbetsmiljöverket, säger att fack och arbetsgivare är överens om att man behöver titta mer på frågan om risken för asbestexponering.

– Vi ska utreda riskerna för att inspektörer utsätts för asbest. Efter riskbedömningen tar vi beslut om eventuella åtgärder, säger hon och konstaterar att ett möte för att starta processen är inbokat.

Hon säger också att ett annat huvudskyddsombud inom Arbetsmiljöverket hade lyft frågan redan innan Seko krävde åtgärder.