I förra veckan presenterade oppositionspartierna sina skuggbudgetar. Här dräller det av trygghetssatsningar i form av vattenkanoner och gummikulor, bland annat. Ikväll sänds ännu ett avsnitt av SVT:s nya programserie Samhällskollaps, där kriser av olika slag simuleras för att testa krisberedskapen.

Liksom Moderaterna har SVT fångat upp tidsandan och underblåser, om än inte medvetet, den sociala oron och får den att växa. Precis lagom till valet.

Under ledning av journalisten Camilla Kvarntoft och komikern Felix Herngren iscensätts i Samhällskollaps ett antal katastrofer, till exempel terrorism och invasion. Centrala företrädare från bland annat polisen, Säkerhetspolisen, Försvaret och Dagens Nyheter medverkar som expertkommentatorer.

På det hela taget scenarion som är både relevanta och berör. Men vilka blir konsekvenserna av att sända det på bästa sändningstid, medan ett krig rasar i Europa och under pågående valrörelse? 

Vattenkanoner i skuggbudgeten

SVT:s krisberedskapsprogram Samhällskollaps är symptomatiskt för vår tid. Som sociologen Zygmunt Bauman har sagt framställs i dag allvaret och tyngden i hoten mot den personliga säkerheten i mörkast tänkbara färger – till skillnad från de av marknaden skapade hoten mot försörjning och välfärd. Det är därför inte särskilt uppseendeväckande att de politiska partierna just nu talar sig varma om trygghet.

Tidigare i våras påpekade Lena Mellin, Aftonbladets politiska kommentator, att vårt sug efter trygghet i vanliga fall är enormt men desto större nu, med tanke på kriget i Ukraina. Men det är inte den oron och otryggheten som högerns ekonomiska politik handlar om.

Faktum är att det tycks som om just påskupploppen utgör den fond mot vilken trygghetssatsningarna i oppositionens budgetförslag bör förstås. På Expressens debattsida, där M, SD, KD och L i förra veckan summerade sina gemensamma budgetsatsningar, heter det till exempel att anslagen ska “gå till att säkra god tillgång till vattenkanoner och kroppskameror”.

Det avsätts även medel till att “ersätta de polisfordon som våldsverkarna saboterade och satte i brand under påskhelgen.” Särskilt i Liberalernas skuggbudget framgår att det är mycket hämnd som ska utkrävas: “För att återta kontrollen och återupprätta rättsstatens närvaro i hela landet måste hårt sättas mot hårt.” 

Trygghetsfixering skapar oro

Tillbaka till tv-soffan. Felix Herngren avslöjar i avsnittet om terrorism att han “är en person som oroar sig en hel del för hot och andra jobbiga saker”. Så sett liknar han många av oss. Det känns därför betryggande att berörda krismyndigheter talar med varandra, men är det tvunget att ske inför publik? 

Man kan också fundera över programmets mottagande, innehållet i ett publikperspektiv, utifrån att vi faktiskt har partiledare som går ut och säger att polisen sköt för få upploppsmakare under påskhelgen. Till det ska läggas den allt bredare uppslutningen kring kraven på strängare straff och starkare tvångsmedel. Vad blir den sammantagna effekten? Vad gör det med vårt mående? Vad gör det med våra relationer?

En sak är säker. Felix Herngrens trygghetsfixering passar den borgerliga oppositionens kriminalpolitik som handen i handsken. Partier som Moderaterna och Kristdemokraterna har allt att tjäna på känslor av kaos. Men de allra flesta människorna tjänar inte på det. Tvärtom lider redan många som det är enormt av oro, stress och ångest i kölvattnet av pandemin, och nu senast kriget i Ukraina.

Kanske kommer Samhällskollaps bli Ulf Kristerssons och Jimmie Åkessons bästa valarbetare. I värsta fall bidrar SVT och Felix Herngren till att förstärka en känsla av osäkerhet och avsaknad av trygghet, med konsekvenser för många människors välbefinnande.