Det är drygt fyra månader kvar till valet. Med andra ord hög tid att börja fundera på vilket parti som ska få just din röst.

I Arbetets valkompass kan du pröva dig själv i politiska sakfrågor. Och se hur partierna tycker om sådant som om fackavgiften ska vara avdragsgill eller om karensavdraget ska slopas. Du kan också läsa kärnan i argumenten för och emot.

– Villkoren i arbetslivet påverkas i allra högsta grad av den politik som förs. Då är det också viktigt att väljarna ges en möjlighet att fundera över var man står i de frågorna, säger Arbetets chefredaktör Yonna Waltersson.

Det är andra riksdagsvalet som Arbetet i samarbete med TT har tagit fram en egen valkompass där vissa av frågorna skiljer sig från TT:s egen kompass.

”Väcker debatt”

En av de allmänna frågorna, att ”invandrare ska uppmuntras att flytta tillbaka till sina tidigare hemländer” väckte kritik när den lanserades i andra tidningar förra veckan.

– Valkompassen är utformat på ett sådant sätt från TT att någon eller några av ett partis viktigaste frågor är inkluderade. Jag har tolkat den här frågan som en av dem. Det är inte konstigt att den väcker debatt, säger Yonna Waltersson.

Det här är valkompassen

Vilka står bakom?

TT Nyhetsbyrån har, tillsammans med Christer Isaksson och Tommy Möller, lång erfarenhet av att jobba med valkompasser och har tagit fram sådana sedan början av 2000-talet. Christer Isaksson är journalist och författare med politik som huvudintresse, Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Hur gör ni urvalet av frågor och partiernas ställningstaganden?

Syftet med valkompassen är att jämföra dina åsikter med partiernas i frågor som är aktuella. Frågorna ska omfatta de stora politikområdena, och dessutom vara partiavskiljande. De flesta frågor som finns med är ännu inte avgjorda medan en del frågor nyligen har blivit föremål för beslut. För att komma fram till partiernas olika ställningstaganden har deras program, liksom deras agerande och uttalanden från deras främsta företrädare analyserats. Vi har också fått besked direkt från partierna hur de ställer sig i de olika frågorna.

Vems för- och motargument syns i Valkompassen?

Vårt mål är att referera och hänvisa till de vanligaste argumenten som framförs i samhällsdebatten med anknytning till det presenterade ställningstagandet. Vår avsikt är inte att i detalj reda ut begreppen, då det helt enkelt inte finns plats för det. Det är upp till användaren att avgöra vilka argument som är mest trovärdiga.

Vilka partier är med i kompassen?

Valkompassen innehåller de politiska partier som utifrån det opinionsläge som varit rådande under lång tid kan bedömas ha möjlighet att bli invalda i riksdagen.

Vad innebär ”Viktig fråga”?

Du kan välja upp till tre viktiga frågor bland samtliga 25 genom att klicka på knappen viktig fråga. Dessa frågor ges då extra vikt i ditt slutresultat, vilket ofta gör resultatet tydligare. Du kan alltid ändra dina senast valda viktiga frågor.

Kan man säga att ”Valkompassen visar hur du ska rösta”?

Nej, det är att gå för långt. Valkompassen kan vara en hjälp för dig som väljare att hitta rätt bland partierna i riksdagsvalet. Den talar inte om hur du ska rösta, men kan peka ut en riktning hur dina åsikter förhåller sig till de olika partiernas. Det är många saker som avgör vilket parti den enskilde väljer förutom vad man tycker i olika sakfrågor. Det kan exempelvis handla om social tillhörighet och förtroendet för partiernas företrädare.

Hur hanterar ni min data? Sparas mina svar?

De senaste åren har en rad nya åtgärder gjorts för att säkra integriteten för webbanvändare inom EU. TT sparar ingen data kring hur du har svarat på frågorna, eller någon som helst annan data kring hur du har interagerat med Valkompassen. Ingen personlig information (som t ex IP-nummer) kopplas samman med enskilda svar eller resultat. Ingen statistik eller kakor sparas utan ditt samtycke.

Källa: TT