Under Fastighets kongress i helgen gick deltagarna emot ledningen och röstade igenom att samarbeta med Vänsterpartiet. Från att tidigare enbart samverkat med Socialdemokraterna.

Därmed blev man första LO-förbund att fatta ett sådant beslut formellt.

– Jag följde själv debatten på kongressen, som var jätteintressant. För den gav uttryck för en väldigt tydlig medvetenhet bland många av Fastighets kongressombud. Att det är en fråga om att stärka Fastighets, snarare än ett enskilt parti, säger Vänsterpartiets facklig-politiska sekreterare Gunnar Westin.

Stress hos S

Han säger sig se en stress inom Socialdemokraterna att vänstern går fram hos tidigare socialdemokratiska väljare och fackligt förtroendevalda.

– Det här ses nog inte odelat positivt på av LO. Det är en markering, där en fackförening intar ett mer självständigt förhållningssätt än vad man traditionellt gjort. Det är i takt med tiden, och i Fastighets medlemmars intressen.

LO hälsar via presstjänsten att man inte vill kommentera beslutet, utan hänvisar det till Fastighets. Och att inget förändras i LO:s facklig-politiska samverkan med ett parti, Socialdemokraterna. Men däremot säger man att LO samarbetar med alla partier utom SD.

Fastighets har nu sagt att man behöver se närmare på vad ”verka för ett samarbete” ska innebära.

V vill stämma av med Fastighets

Gunnar Westin säger att Vänsterpartiet vill ha fler avstämningar med fackförbundet. På riksdagsnivå, men även i kommuner och regioner.

– Det finns ju mycket att göra i exempelvis upphandlingar i kommuner där Fastighets medlemmar ofta hamnar i kläm. Här kan politiken ta ett mycket större ansvar för att säkerställa schysta villkor.

Både S och V har tappat LO-väljare

I november svarade 10,1 procent av LO-väljarna att de skulle ha röstat på V om det vore val då. Samma månad ett år tidigare var det 13 procent.

38,8 procent av LO-väljarna skulle ha lagt sin röst på Socialdemokraterna i november. Ett år tidigare var det 40,1 procent.

Källa: SCB:s partisympatiundersökning