Nyligen kunde vi läsa att Swedbank i en analys kommit fram till att det svenska pensionssystemet kan räddas genom att vi bygger ut premiepensionen, alltså de 2,5 procentenheter av din inbetalda pensionsavgift som förvaltas av banker och finansinstitut.

Vi behöver alltså inte höja pensionsavgiften. En elegant ökning av vad folk betalar in till premiepensionen räcker, enligt Swedbank.

Vilket är fullständig gallimatias.

För att förestå Swedbank måste vi se syftet med den så kallade ”analysen”. Ju mer premiepensionen byggs ut desto större blir nämligen vinsten för Swedbank.

Detta är det enda och uteslutande syftet med bankens utspel.

Och ganska snart i läsningen av Swedbanks ”analys” smyger sig frågan på varför svensk ekonomijournalistik så ofta behandlar bankernas befängda utspel som expertutlåtanden i stället för de partsinlagor de i verkligheten är.

Swedbanks analys om premiepensionen är dessutom förbluffande tunt och innehåller dessutom rena falsarier.

Som man ropar får man svar

Analysen är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som Swedbank har beställt. Drygt 3 000 personer har fått svara på en rad frågor, bland annat om hur premiepensionen ska placeras.

Tre av fyra svarsalternativ inleds dock med orden Det är bra att man kan placera den på börsen” och därefter någon liten olikhet mellan svarsalternativen.

Fixat och färdigt!

Swedbank utnyttjar strategin ”som man ropar får man svar” och när tre av fyra svarsalternativ är varianter på samma svar ska det mycket till för att svaret inte ska bli just det svar man eftersträvar, att premiepensionen bör placeras på börsen.

Så skapar man det svar man vill ha, oavsett vad folk tycker.

Det här är naturligtvis rent bedrägeri. Ett statistiskt fake news, ovärdigt en seriös deltagare i debatten om våra pensioner men helt i linje med agerandet hos en bank som i höst ställs inför rätta för att ha hjälpt oligarker att tvätta pengar.

I mars 2020 fick Swedbank 4 miljarder kronor i böter av Finansinspektionen för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvätt.

I höst inleds rättegången mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen som står åtalad för grovt svindleri i samband med bankens penningtvätt.

Vilken analys…

Har då Swedbank rätt? Ger ett utbyggt premiepensionssystem guld och gröna skogar åt alla pensionärer, som Swedbank antyder?

Ja, om börsen ständigt går upp i alla branscher blir alla ständigt rikare. Och något annat alternativ redovisas inte i analysen.

I Swedbanks ena alternativ beräknas börsen går upp två procent. I det andra räknar man med att börsen går upp fyra procent.

Slutsatsen är att om börsen går upp fyra procent så tjänar spararna dubbelt så mycket som om börsen går upp två procent.

Wow! Vilken insikt!

Fyra är dubbelt så mycket som två.

Att börsen kan gå ned redovisas inte men ändå sker det.

Börskraschen 1920 är ökänd.

Liksom den 1987, som inleddes med att USA-börserna rasade över 20 procent på en enda dag.

Under kraschen 2000 rasade Ericssonaktien från sin topposition på 263 kronor till att två år senare stanna på ett värde av fem (5) kronor.

Och samtidigt som Swedbank i förra veckan skickade ut sin så kallade ”analys” om hur mycket man kan tjäna på ett utbyggt premiepensionssystem (2 eller 4 procent)  hade Swedbanks vanligaste premiepensionsfonder i verkligheten rasat med mellan 5 och 15 procent bara sedan 1 januari i år.

Skrota premiepensionen

Så fort du överlåter till bankerna att förvalta dina pengar i premiepensionssystemet börjar inkomsterna trilla in till banken.

Därav den aggressiva och felaktiga bilden av vad premiepensionssystemet egentligen innebär för din pension.

Men det vi avsätter till vår pension ska gå till vår pension och inte till bankernas vinster.

Här finns faktiskt en uppgift i Swedbanks ”analys” som är värd att tänka på, även om den, symptomatiskt nog, bara finns i tabellbilagan och aldrig omnämns i texten. Det är att flest svarande vill se höjd skatt som en väg för att förstärka det allmänna pensionssystemet.

Skrota alltså premiepensionssystemet helt och höj i stället pensionsavgiften, just det som Swedbank med all kraft försöker undvika för att de inte tjänar några pengar på det.

Det här borde vara självklart i bredare media än Arbetet. Svensk ekonomijournalistik låter dock ofta bankernas ekonomer hellre fungera som något slags oberoende experter i sina artiklar i stället för de företrädare för vinstmaximerande företag som de i själva verket är.

Så nästa gång Aktuellt eller TV4 Nyheterna frågar en bank om räntan ska upp eller ned eller pensionerna ska höjas eller sänkas så betänk att det är en företrädare för det vinstmaximerande näringslivet som svarar.

Banken är inte din kompis i inkomstdebatten.