REPLIK. Vänsterpartiet kritiserar det grönblå styret för att inte prioritera socialtjänsten. Det är inte bara en sanning med modifikation utan en ren lögn.

Det grönblå styret i Stockholms stad har under mandatperioden förstärkt socialtjänsten och LSS med över en miljard kronor.

Några av de viktigaste åtgärderna som vi har infört är till exempel allvarssamtal inom 48 timmar när en ungdom begår sitt första brott, utvidgat våldsförebyggande arbete i våra skolor och inte minst en utbyggnad av avhopparprogrammet för de som vill lämna gängkriminaliteten.

Fler avhoppare och färre hemlösa

När vi tog över styret 2018 från den rödgrönrosa majoriteten hade bara 10 personer varit inskrivna i stadens avhopparprogram. Efter en utbyggnad har närmare 70 personer skrivit in sig för att lämna det kriminella livet bakom sig.

Arbetet mot hemlöshet har växlats upp. Den akuta hemlösheten i Stockholm har minskat med 30 procent och programmet Bostad först, som erbjuder en lägenhet till personer som varit hemlösa under en längre tid, har byggts ut. De senaste tre åren har programmet tilldelats 50 lägenheter årligen. En rejäl ökning i jämförelse med det rödgrönrosa styret. 

Viktiga satsningar på skolan

Men framför allt har det grönblå styret satsat på skolan, eftersom en bra skolgång är det starkaste skyddet mot en kriminell framtid. Socialtjänsten har under mandatperioden fokuserat särskilt på skolframgång för barn i riskzon. När kunskapsresultaten står i fokus kommer också resultaten.

På bara två år har andelen barn som går ut nian med behörighet till gymnasiet i Järvaområdet ökat från cirka 63 till 80 procent. Det framgångsrika arbetssättet sprids nu till fler skolor i Stockholm.

Resurser är viktigt för att förbättra det sociala arbetet mot samhällets mest utsatta men det kräver också politiska reformer, något som Vänsterpartiet av sin debattartikel att döma verkar lida brist på.