– Problemet i dag är att det saknas en riksdagsmajoritet för vänsterpolitik, säger Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys.

För att ändra på det presenterar tankesmedjan en valstrategi, som på sikt ska skapa en majoritet för en progressiv ekonomisk fördelningspolitik.

Valstrategin innehåller 23 förslag på reformer på fem områden: välfärd, klimat, segregation, arbetsliv och försvar.

– Jag inser att det inte går att få igenom alltihop på en gång. Men se det som ett smörgåsbord där man kan välja några av dem och driva igenom. Då kommer folk märka att de får det bättre och sakta men säkert kommer förtroendet för Socialdemokraterna att öka, säger Daniel Suhonen.

Bättre arbetsvillkor i välfärden

Det handlar bland annat om 300 000 nya jobb inom välfärden. För att klara det måste mer pengar till, men även bättre arbetsvillkor som rätt till heltid och att avskaffa delade turer.

Bland reformerna på arbetsmarknadsområdet vill Daniel Suhonen framför allt lyfta frågan om arbetstiden. Där vill Katalys se 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön dem som inte kan jobba hemifrån. Det är ett sätt att underlätta att människor ska få livet att gå ihop.

I dag har många, framför allt tjänstemän, sex veckors semester i sina kollektivavtal. Nu vill Katalys att det ska gälla alla.

– När jag är ute och föreläser i fackliga kretsar märker jag att just arbetstid och semester är frågor som engagerar folk. Det är en välfärdsreform.

Slopa karensavdraget

Även höjda pensioner och en mer generös sjukförsäkring, utan karensavdrag och rehabiliteringskedja, står på önskelistan.

Katalys vill se en regering som leds av Socialdemokraterna, men för att det ska vara möjligt kommer det förmodligen krävas stöd av både Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Hur ser du på möjligheterna att få med Centerpartiet på era reformer?
– Många av idéerna är väl lite väl radikala i centerns ögon, men mycket har stöd bland centerväljarna. Som att låna till klimatinvesteringar och stopp för vinster i välfärden till exempel.

Helstatlig arbetsförmedling

Ett av förslagen handlar om att rulla tillbaka reformeringen av Arbetsförmedlingen. En reform som kom till på centerns initiativ. Katalys vill kasta ut alla privata utförare av matchningstjänster och låta Arbetsförmedlingen sköta allt.

–  Jag får väl ta en bricklunch med Centerpartiet så löser vi det, haha. Som sagt: Vi medvetna om att vi inte får igenom allt, men om man plockar några av våra förslag så tror vi att vi kan få ett bättre samhälle, säger Daniel Suhonen.

Katalys förslag för arbetsmarknaden

  • Inför 35 timmars arbetsvecka för dem som inte kan jobba hemma.
  • Inför 6 veckors semester för alla.
  • Inför 100 procents avdragsrätt för fackavgiften. 
  • Säkra kompetensförsörjningen med statlig arbetsförmedling. 
  • Avskaffa rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen.
  • Avskaffa karensavdraget.
  • Stärk arbetslöshetsförsäkringen.
  • Inför ett bättre pensionssystem för låg- och medelinkomsttagare.