REPLIK. I en debattartikel skriver fyra socialdemokratiska kyrkopolitiker att Svenska kyrkan inte ska ha en särställning på svensk arbetsmarknad. Det påståendet kan vi helhjärtat stämma in i. Vilka andra små, ideella arbetsgivare har så kostsamma och omständliga kollektivavtal som Svenska kyrkan? 

De menar också att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation vill försämra villkoren för arbetstagarna. Det stämmer inte. Vi erbjuder ett omställningsavtal som är mer generöst än motsvarande avtal på arbetsmarknaden. I utbyte vill vi förändra Svenska kyrkans mycket långa uppsägningstider och den omfattande lönegarantin vid omplacering. 

Målet är en balanserad överenskommelse där villkoren leder till utveckling både för verksamheten och för de arbetstagare som berörs av en omställning. Kommunal har inte velat diskutera detta utan har istället varslat om strejk. 

Svenska kyrkan är inte längre en statskyrka

Svenska kyrkan är inte längre en statskyrka. Svenska kyrkan är inte heller någon koncern. Varje församling och pastorat är en självständig, ofta mycket liten, arbetsgivare med egen ekonomi. Svenska kyrkans verksamhet finansieras av medlemsavgifter och många församlingar har mycket knappa resurser.  

Vi som har daglig kontakt med arbetsgivarföreträdare för Svenska kyrkans församlingar och pastorat över hela landet slås ständigt av hur skiftande förutsättningarna kan vara. De flesta har mycket få medarbetare, några har gått samman till stora pastorat.

Vissa har en god ekonomi men många har svårt att få pengarna att räcka till den viktiga verksamheten. Som arbetsgivarorganisation måste vi ta ansvar för att teckna avtal som fungerar för hela Svenska kyrkan, och som bidrar till att resurserna används på ett effektivt sätt.

Dagens villkor för stelbenta

Långa uppsägningstider gör att det dröjer länge innan det nya arbetslaget kan hitta varandra vid en omställning. Garanti om att få behålla lönen vid omplacering till en tjänst med lägre lön lockar medarbetare att stanna kvar även när de egentligen inte är intresserade av det nya arbetet. Det blir inte bra för någon. Om Svenska kyrkan ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi avtal med goda villkor. Vi behöver också en verksamhet som utvecklas och som har väl fungerande förändringsprocesser.

Dagens villkor är stelbenta och kostsamma utan att de leder till utveckling varken för individen eller för arbetsplatsen. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har därför ett tydligt uppdrag från arbetsgivarna och från en enig styrelse. Svenska kyrkan behöver moderna omställningsvillkor som ger både trygghet och utveckling.

Vi vill arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna för att hitta konstruktiva lösningar för Svenska kyrkans framtid. Vi vill förändra uppsägningstider och lönegaranti vid omplacering, men kompensera det i ett generöst omställningsavtal. Nu pågår medling med målet att teckna en överenskommelse innan Kommunals stridsåtgärder träder i kraft.