Småprat kan vara buller

Visste du att kollegornas småprat kan vara buller? Åtminstone om det stör dig. Enligt Arbetsmiljö­verkets defi­nition är allt oönskat ljud buller. Det handlar alltså inte enbart om höga, skad­liga ljud i industrier, utan kan även vara steg, dörrar som slår, ventilation eller en motorväg utanför din arbetsplats. 

Buller kan ge stress och trötthet

Allt buller kan leda till stress, trötthet och sämre arbetsförmåga. Starkt buller kan ge fler symtom som hörselnedsättning, tinnitus eller att du blir överkänslig mot ljud. Enstaka smällar, så kallat impulsljud, är extra dåligt. När de viktiga ljuden överröstas av buller ökar också olycksrisken. Du kanske inte hör fordonet som närmar sig.

Ta upp om du störs

Om du känner dig störd av ljud på jobbet är det anledning nog att ta upp frågan med din arbets­givare. Arbetsmiljöverket har tagit fram en kostnadsfri app som gör att du kan mäta buller med din mobiltelefon. Den heter Bullermätaren och kan ge en fingervisning om hur höga ljud du utsätts för. 

Kräv en bra ljudmiljö

Buller- och ljudfrågor ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. När ni gör riskbedömningar ska frågan tas med och skydds­ombuden har samma verktygslåda som vid andra arbetsmiljö­problem. Om inte arbetsgivaren åtgärdar problemen kan ni larma till Arbets­miljöverket. 

Det finns en gräns

Du ska inte utsättas för mer än i genomsnitt 80 decibel under ett åttatimmarspass, eller toppar på 135 decibel för kortvariga impulsljud. Utsätts du för så höga nivåer krävs insatser. Arbetsgivaren måste informera och utbilda, samt erbjuda hörselskydd och hörselundersökning om mätningar visar att de anställda riskerar hörselskador. 

Då är det risk för hörselskador

Om ljudet ligger på 85 decibel i genomsnitt under en längre tid finns risk för hörselskador. Det samma gäller om nivån är över 115 decibel delar av dagen eller 135 decibel vid impulsljud. Då måste arbetsgivaren jobba för att sänka volymen. En skriftlig handlingsplan ska finnas och arbetsgivaren ska se till att anställda använ­der hörselskydd och får hörselundersökning. 

För dig som vill veta mer

Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter om buller AFS 2005:16.

AV:s föreskrifter om arbets­platsens utformning AFS 2020:1.

Handboken ”Buller och ­buller­bekämpning” kan laddas ner här.

”Bort med bullret i skolan” – en affisch med tips och råd.

Filmen ”Tinnitus – tystnaden som försvann” på Musiker­förbundets sajt.