Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Skulle ILO få sin första kvinnliga generaldirektör eller sin första generaldirektör från Afrika?

I ett val utan någon solklar favorit drog Togos tidigare premiärminister Gilbert F Houngbo det längsta strået framför bland andra Frankrikes tidigare arbetsmarknadsminister Muriel Pénicaud. 

– Det var ett rätt så ovisst race. Houngbo hade väldigt starkt stöd i Afrika. Bland regeringarna i Västeuropa var Pénicaud starkast, säger LO:s internationella chef Oscar Ernerot.

Även för LO stod valet mellan Pénicaud och Houngbo. Inom ramen för världsfacket Ituc beslutade LO till sist att stötta togolesen.    

– Vi har träffat honom vid två tillfällen, det senaste för två veckor sedan. Vi tycker att han är en bra kandidat, säger Oscar Ernerot.

Så utses ILO-chefen

ILO:s generaldirektör väljs på en femårsperiod av FN-organets verkställande styrelse.    

Den verkställande styrelsen består av representanter för regeringar, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Posterna i rådet roterar mellan ILO:s medlemmar. Under perioden 2021–2024 sitter Sveriges regering i styrelsen. 

Strid om strejkrätten

Houngbo leder för närvarande FN:s fond för jordbruksutveckling och tillträder sin nya post den 1 oktober. Fram tills dess styrs ILO av Guy Ryder. Engelsmannen har varit generaldirektör sedan 2012 och kom då direkt från fackföreningsrörelsen. 

Att efterträdaren skulle ha en annan bakgrund beskriver Oscar Ernerot som en ”gentlemannaöverenskommelse”.  

– Den här gången handlade valet om att få in någon som tror på tanken med ILO och det vet jag att Houngbo gör. Han har kännedom om de svårigheter vi står inför, med konflikten inom ILO om strejkrätten.

– Han är väldigt noga med att han vill ha ett starkt regionalt ILO, vilket LO också tycker är viktigt. Att LO blir en aktiv FN-organisation, inte bara en central produkt i Genève.

Spricka inom ILO

Att ILO-samarbetet har ifrågasatts från arbetsgivarhåll är ingen hemlighet.   

– Det som bra nu är att vi får en kandidat som arbetsgivarna också kan sluta upp bakom. En förhoppning är att arbetsgivarna likt oss försöker forma ett starkt ILO, säger Oscar Ernerot.

Signalerna från arbetsgivarhåll är mycket riktigt positiva.  

”Svenskt Näringsliv välkomnar valet av Gilbert F Houngbo som ny generaldirektör för ILO. Det fanns fem kandidater, alla väl kvalificerade, och vi är övertygade om att han har de kvalifikationer som krävs för att föra ILO framåt och skapa ett gott samarbetsklimat”, skriver Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, till Arbetet Global. 

Att överbrygga sprickan inom ILO tycks vara en prioritet för den nya generaldirektören. Åtminstone att döma av hans första kommentarer efter valet. 

– I en tid som dessvärre präglas av splittring är jag fast besluten att vara en enande generaldirektör, säger Houngbo i ett uttalande. 

ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) grundades 1919, på arbetarrörelsens initiativ, inom ramen för dåvarande Nationernas förbund.

Samlar i dag 187 av FN:s 193 medlemsländer.

Intar genom sin så kallade trepartiska struktur – där medlemsländer, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer deltar på lika villkor – en unik plats bland FN-organen.

Tilldelades Nobels fredspris 1969.