Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Förra veckan varslade Svenska hamnarbetarförbundet om blockad av ryska fartyg och ryskt gods.

LO-förbundet Transport diskuterade om organisationen skulle följa samma väg under förbundsstyrelsens möte tisdagen den 22 mars, men kom då fram till att man avvaktar att lägga ett varsel om blockad för tillfället.

”Styrelsen har beslutat att under torsdagen den 24 mars samråda vidare med berörda hamnavdelningar och deras fackliga förtroendemän, i samband med avdelningarnas årsmöten”, skriver Transport på sin webbsajt.

Förbundet anser att frågan är komplicerad eftersom det är oklart hur effektivt ett varsel kan bli.

Wreeth: ”Ett slag i luften”

Transport påpekar att endast en bråkdel av de ryska fartyg som anländer till Europa kommer till svenska hamnar.

– Blockaden riskerar att bli ett slag i luften ur vårt perspektiv. Vi vill också diskutera frågan med våra förtroendevalda ute i hamnarna för att få deras perspektiv på denna komplicerade fråga, säger förbundsordförande Tommy Wreeth i en skriftlig kommentar.

Transport pekar även på att en blockad behöver ett samordningsperspektiv och där krävs synkronisering på EU-nivå för att få relevant effekt.

Legat på regeringen

Såväl fack som arbetsgivarparten, Sveriges hamnar, har legat på regeringen för ett beslut om hur ryskkontrollerade fartyg ska hanteras. 

I ett gemensamt pressmeddelande konstaterade nyligen Transport och Sveriges hamnar att några medlemsstater gått före och redan stoppar ryska fartyg i sina hamnar. Och man uppmanar regeringen till att skyndsamt fatta ett beslut för Sveriges hanterande.

– Situationen är allvarlig och vi behöver tydliga regler för våra medlemmar som jobbar i hamnarna, sade Transports ordförande, Tommy Wreeth, då.

Men beskedet från regeringen är att man vill invänta ett gemensamt EU-beslut. När ett sådant kan komma är i dagsläget oklart.