Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I Japan är minnet av de förödande atombomberna mot Hiroshima och Nagasaki 1945 ännu färskt. Och den ryske presidenten Vladimir Putins besked att landets kärnvapenförband ska höja beredskapen väcker reaktioner.   

I ett öppet brev till det Japans utrikesdepartement uppmanar centralorganisationen Rengo landets regering att ”tydligt ta ställning” mot kärnvapen­­­­skrammlet och ”spela en diplomatisk roll” för att lösa situationen”. 

”Kraftig avsmak inför Putin”

Påtryckningen är ovanlig. Japans fackliga organisationer är generellt sett försiktiga med politiska ställningstaganden. Men Rengo uppmanar regeringen att vidta ”omfattande åtgärder” inklusive sanktioner mot ryska ledare. 

– Som medborgare i det enda land som bombats med atomvapen känner vi kraftig avsmak inför Putins attityd samt uttalanden som skryter om innehav av kärnvapen och antyder att de kan användas, sade Rengos generalsekreterare Hideyuki Shimizu i anslutning till att det öppna brevet överlämnades.

Frostigt mellan Japan och Ryssland

Japans möjligheter att agera fredsmäklare ter sig dock små. Formellt har Japan och Ryssland aldrig slutit fred efter andra världskriget. I krigets slutskede intogs ögruppen Kurilerna utanför nordöstra Japan av dåvarande Sovjetunionen. 

De alltjämt omtvistade öarna är sedan länge föremål för förhandlingar. Men den 22 mars meddelade Ryssland att landet drar sig ur dessa samtal i protest mot de sanktioner Japan infört efter invasionen av Ukraina. 

Rengo

Rengo är Japans största centralorganisation. Medlemsförbunden samlar närmare sju miljoner medlemmar. 

Runt 17 procent av den japanska arbetskraften är fackligt organiserad. Högst är organisationsgraden i tillverkningsindustrin. 

Efter att ha dalat i många år ökade organisationsgraden något under pandemin.

Källa: Nippon.com