Bevakningen på arbetsplatser inom handeln har gått överstyr. Det visar Handels nya rapport ”Ständigt övervakad på jobbet”. Den åskådliggör att gränsen mellan bevakning för ökad trygghet och övervakning för kontroll av de anställda ibland är hårfin. Även om en åtgärd är laglig så måste man fråga sig om den är lämplig. 

Bevakningen inom handeln är utbredd. Fler än nio av tio anställda i butiker och på lager utsätts för bevakning på jobbet. Samtidigt visar rapporten att många arbetsgivare inte följer den lagstiftning som finns. 

De anställda informeras inte om vilken typ av bevakning och insamling av personuppgifter som förekommer eller hur uppgifterna som samlas in kommer att användas. Därtill missbrukas systemen till att hålla koll på hur de anställda arbetar.

Övervakning missbrukas

Så många som 20 procent av medlemmar i butik och 29 procent av medlemmar på lager svarar att realtidsövervakning förekommer på arbetsplatsen. 

Bevakning behöver i sig inte vara dåligt. Rätt använt kan exempelvis kamerabevakningen bidra till att man känner sig tryggare på jobbet. Men att två kameror ständigt står riktade mot personaltoaletten. Är det en trygghet att chefen kollar live-streamen från övervakningskamerorna på sin mobil på sin fritid för att se så att personalen jobbar? Är det en nödvändig säkerhetsåtgärd? Knappast.  

Bevakningen får en rad konsekvenser för arbetsmiljön. När bevakningssystemen används till att ständigt utvärdera de anställdas prestationer visar rapporten att stressen ökar och att de anställda drar sig från att prata med varandra i rädsla för att få tillsägningar kring att det drar ner arbetstempot.  

En viktig facklig fråga

Samtidigt som teknikutvecklingen möjliggjort nya sätt att hålla koll på och utvärdera de anställdas arbetsinsats riskerar de många olika bevakningssystemen att leda till flera negativa konsekvenser för de anställda. I ljuset av detta blir frågan om användningen av bevakningssystem i arbetslivet också en allt viktigare facklig fråga.  

Bara genom att de anställda involveras i riskbedömningar och förhandlingar kring systemen kan vi säkerställa att de inte missbrukas och leder till försämrad arbetsmiljö.

Det borde inte vara så svårt för arbetsgivare att förstå, eftersom det ju handlar om att följa rådande lagstiftning. Vi kan inte ha ett arbetsliv där de anställda inte ens kan gå på toaletten utan att det registreras av chefen.