Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över välfärden. Nu genomförs därför stora satsningar för att reparera vår sjukförsäkring.

De som beviljats sjuk- och aktivitetsersättning saknar arbetsförmåga. Några föds med funktionsnedsättningar, en del mister delar eller hela arbetsförmågan på grund av ett långt och hårt arbetsliv. Medan andra råkar ut för en olycka. Gemensamt för alla är att man behöver samhällets stöd för att leva ett gott liv.

Den tidigare moderatledda regeringen ägnade mycket tid åt att jaga sjuka och det har tagit lång tid att styra om skutan. Många har fått vända och vrida på varje krona för att få det att gå ihop. Vi menar att fattigdom varken gör någon frisk eller tryggare. Det är dags att återupprätta respekten för vanligt folk.

Därför gör vi följande förbättringar:

  • vi tar bort ”funkisskatten”. Vid årsskiftet försvann skillnaden i beskattning mellan sjuk- och aktivitetsersättning och arbetsinkomster. Personer med ersättning beräknas få en skattesänkning på i genomsnitt ca 10 000 kronor per år.
  • vi höjer bostadstillägget till samma nivå som för pensionärer. Det innebär en höjning från 5 600 kronor till 7 500 kronor per månad för ogifta. För gifta och sambor blir taket 3 750 kronor per månad.
  • vi höjer garantiersättningen. Höjningen innebär att personer med sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning får drygt 1 000 kr mer i garantiersättning per månad.

En trygg sjukförsäkring är en viktig del av vår välfärd. När de högerkonservativa i höstas tog chansen att driva igenom förändringar i vår budget valde de att införa en ny “funkisskatt”. I deras jobbskatteavdrag återinförs nämligen skillnaden i skatt mellan sjuk- och aktivitetsersättning och jobb. Det innebär cirka 1800 kronor per år och slår hårt mot den som lever på liten ekonomisk ersättning.

Vi har bestämt oss! Vi ska återta den demokratiska kontrollen över välfärden. En viktig del i detta arbete är en fungerande sjukförsäkring. Vi ska inte ha ökade klyftor i vårt land. Förändringarna i årets budget förstärker mångas ekonomi med flera tusen kronor per månad. För när vi socialdemokrater får styra så prioriterar vi vanligt folk.