Kommunals medlemmar i äldreomsorgen är kroniskt underbemannade och har en ohälsosam belastning.

Det säger resultatet i en rapport som fackförbundet har tagit fram som heter ”En bättre arbetsmiljö är möjlig – en rapport om äldreomsorgens bemanning”.

– Det borde vara olagligt att spara in på bemanningen och bedriva en verksamhet med en konstant ohälsosam arbetsbelastning. Vi kräver att lokalpolitiker och arbetsgivare investerar i rätt bemanning och tar sitt arbetsmiljöansvar, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, i ett pressmeddelande.

Kommunal: Straff för regelbrott

8 570 undersköterskor och vårdbiträden har svarat på enkäten där bland annat 7 av 10 svarade att de inte tror att de kommer att orka jobba till sin pension.

Kommunal kräver nu att Arbetsmiljöverket ska få rätt att utfärda sanktionsavgifter för regelbrott mot föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. 

– Om vi ska få till ett friskt arbetsliv i äldreomsorgen och en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning kan vi inte ducka för att resurserna som måste till handlar om rätt bemanning, i form av yrkesutbildad personal och en höjd grundbemanning, säger Malin Ragnegård.

Utvalda resultat i Kommunals rapport

• 7 av 10 är oroliga att de inte kommer orka arbeta fram till pensionsåldern. 
• Hälften har svårt att hinna med att ta kortare pauser minst någon gång i veckan. 
• 43 procent känner sig dagligen kroppsligt trötta efter sitt arbetspass. 
• 37 procent känner sig dagligen psykiskt trötta efter arbetspasset. 
• 37 procent av medlemmarna i äldreomsorgen anser att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig.