– Arbetsmiljöverkets slutsatser är djupt oroande. Oavsett hur arbetet är organiserat så ska man ha rätt till en trygg arbetsmiljö.

Det säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) om Arbetsmiljöverkets rapport om rättsläget kring gig-jobbares arbetsmiljö, som Arbetet skrivit om.

I rapporten konstateras att ett antal domar som gått emot myndigheten gör att många företag inom den så kallade plattformsekonomin inte behöver ta arbetsmiljöansvar för gig-jobbarna.

Ministern bekymrad

Det är något som bekymrar Johan Danielsson. Särskilt som arbetsmiljöriskerna i många fall bedöms som högre i just de branscherna.

– Det beror på en låg medelålder och den snabba arbetstakt som drivs av olika typer av bedömningssystem. Men också att man många gånger behöver arbeta mycket för att få ihop en anständig lön. Så det är klart att det är extra allvarligt på det sättet.

Arbetsmiljöverkets rapport var en del av ett regeringsuppdrag som går ut på att just få ökad kunskap om arbetsmiljön där arbetet organiseras på nya sätt.

– Den bekräftade det vi misstänkte, att det råder en oklarhet här. En oklarhet som de facto leder till att vi får ett svagare arbetsmiljöskydd för vissa människor på svensk arbetsmarknad, och så kan vi inte ha det, säger Johan Danielsson.

Utredning ska titta på problemet

Regeringen har även tillsatt en utredning som bland annat ska titta på det så kallade rådighetsansvaret för arbetsmiljön. Med andra ord vilket ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljön för den som utför arbetet.

– Det bygger på att om du råder över arbetsmiljön ska du ha ansvar för den även om du inte formellt är arbetsgivare. Vi får se exakt vad hon kommer fram till, men syftet är att komma åt den här typen av oklarheter.

I de domar som Arbetsmiljöverket hänvisar till konstaterar rätten att företagen haft liten kontroll över hur arbetet har utförts. I andra fall, där företag har större kontroll, skulle utfallet kunna bli ett annat. Men det har inte prövats rättsligt ännu enligt Arbetsmiljöverket.

Är det rimligt att ett företag som bara förmedlar ett uppdrag, mellan en som vill ha det gjort och en som vill utföra det, ska ansvara för arbetsmiljön?
– Även om man formellt sett inte kvalificerar sig som arbetsgivare så kan det finnas situationer där man ändå rår över arbetsmiljön och då ska man också vara ansvarig för den, säger Johan Danielsson.

”Djupt olyckligt”

I rapporten påpekar Arbetsmiljöverket även att en dom, som rörde ett så kallat egenanställingsföretag, har lett till ett förändrat beteende.

I domen konstaterades att företaget inte hade arbetsmiljöansvar eftersom kontraktet mellan företaget och den egenanställda skrevs först efter att uppdraget var utfört.

Enligt Arbetsmiljöverket har det lett till att den typen av företag i större utsträckning börjat skriva kontrakt först i efterhand.

– Jag noterar att Arbetsmiljöverket anar en tendens att man börjar göra så här. Generellt sätt så kan man säga att om företag väljer olika typer av upplägg enbart för att undvika sitt arbetsmiljöansvar så är det djupt olyckligt, säger Johan Danielsson.