Vad gör man när en kollega kapar alla samtal för att berätta om hur farligt det är med vaccin?

– Som forskare måste jag komma med det jobbiga svaret: det beror på. Till exempel vad man har för relation, vad är det för personlighet det är frågan om, är man rädd för personen, vill man ha en god relation, är man beroende av att kunna samarbeta eller har man en mer distanserad relation.

Men vad kan man göra?

– Där handlar det mer om att man får värna sina gränser för vad man vill lägga tid på. Då handlar det kanske mer om att säga: Jag vet att du är väldigt engagerad i de här frågorna, men jag ser det på ett annat sätt eller jag är inte så säker på vad jag tänker om det här. Jag är inte i läge att ha några debatter om detta.

Även om det handlar om rena stollerier?

– Erfarenheten är att när folk är väldigt kategoriska och tror sig veta hur det är, så kommer man inte så särskilt långt med fakta eller argument. Det kan man ju göra om man själv har lust att argumentera eller diskutera med någon, om det är någon som man gärna går i klinch med.

Får man säga vad man vill på jobbet?

– Arbetsgivaren kan inte komma och säga att det är förbjudet att prata om vaccinfrågor i personalrummet, det vore knepigt. Så länge det inte faller inom diskrimineringslagen eller föreskrifter om kränkande särbehandling förstås. Då har arbetsgivaren en skyldighet att agera.

Vad gör man om man hör kollegan köra samma snack med kunder eller patienter?

Det är väldigt mycket en arbetsgivarfråga. Är det så att man som kollega hör att någon säger så bör man ta upp det med vederbörande. Men sedan också tala med sin chef om det, om det verkligen är sådana saker som strider mot yrkesetiken. Till exempel en sjuksköterska som säger att Bill Gates har skapat vaccinet för att halvera jordens befolkning.

Och om kollegan sätter upp konspirationspropganda på anslagstavlan?

– Det är också en arbetsgivarfråga tycker jag. Vi har ju haft sådana debatter om till exempel bilder på nakna tjejer i omklädningsrum. Det får bli en fråga om att arbetsgivaren måste tydliggöra någon slags policy eller riktlinjer för vad som är acceptabelt eller inte acceptabelt på arbetsplatsen.

Kan man vägra att arbeta med en kollega som man tycker har obekväma åsikter?

– Man är ju i rätt svag position ur någon slags rättighetssynpunkt om personen inte öppet sagt eller gjort saker som bryter mot elementära spelregler som diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling. Däremot kan man väcka frågan hos sin chef, att man tycker att det är obehagligt att jobba ihop med den här personen. Då får man se om det går att ha en dialog med chefen om hur man ska hantera detta.