Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Under pandemin har skolorna i den indiska delstaten Bihar periodvis varit stängda. Men skolpersonalen har inte gått sysslolös. 

När undervisningen legat nere har delstatsregeringen hittat på en rad nya arbetsuppgifter. Lärare har bland annat fått hjälpa till på vaccinationsmottagningar och kontrollera efterlevnaden av coronarestriktioner. 

Nu har utbildningsdepartementet adderat ytterligare en sidosyssla. 

Lärare ska kontrollera alkoholförbud

”Skolkommittéer, rektorer och lärare ska uppmanas att informera förbudsmyndigheten om alkoholförtäring eller sprithandel”, löd ordern som nyligen gick ut till delstatens alla offentliga grundskolor, rapporterar dagstidningen The Indian Express

Alkohol är totalförbjudet i Bihar sedan 2016. Kritiker menar att nolltoleransen gynnat den organiserade brottsligheten men regeringschefen Nitish Kumar har investerat stor prestige i lagstiftningen.  

Lärarfack: ”Kommer bli måltavlor”

På senare tid har det stormat kring förbudet. Sedan november 2021 har minst 60 personer dött av giftig hembränd alkohol. Ordern till lärarna betraktades som ett sätt för delstatsregeringen att ytterligare trappa upp kampen mot drickandet.  

Bihar är med sina över 100 miljoner invånare Indiens tredje folkrikaste delstat. Närmare 350 000 lärare i 75 000 skolor skulle enligt myndighetssiffror omfattas av ordern. 

Men delstatens lärarfack protesterar högljutt.

– Det kommer att urholka allmänhetens förtroende för oss. Och även om våra namn inte avslöjas kommer spritmaffian att utgå från att vi är ansvariga om någon av dem grips. Då kommer vi och våra familjer att bli måltavlor för deras våld, säger Brajnandan Sharma, ordförande för lärarfacket BPSTA till nyhetssajten SCMP.

”Inget konstigt” att lärare ska leta alkohol

Sedan facken hotat med gatuprotester har delstatsregeringen backat något. Nu heter det att övervakningsuppdraget inte är obligatoriskt, utan ett frivilligt bidrag till folkhälsoarbete.

– Lärare har en väldigt viktig roll i att forma samhället. Det är inget konstigt att de ombeds gå med i kampen mot alkoholism, som är ett social ont, säger Prem Ranjan Patel, talesperson för hindunationalistiska BJP som ingår i delstatsregeringen, till nyhetssajten The Economic Times.

Men lärarna är ändå inte nöjda. Skolorna har nyligen öppnat igen, om än med halvfulla klasser. Och Kedar Nath Pandey, ordförande för lärarfacket BSTA, påpekar att yrkeskåren faktiskt har ett annat huvuduppdrag.

– När ska lärarna hinna undervisa eleverna? säger han till The Print. 

Indien

Indien har en befolkning på drygt 1,3 miljarder människor.

Andelen människor som definieras som fattiga har halverats sedan början av 1990-talet. Men fortfarande lever 176 miljoner människor i fattigdom.

Samtidigt har inkomstklyftorna ökat. De rikaste 10 procenten äger 77 procent av landets tillgångar. 

Antalet dollarmiljardärer har ökat från nio år 2000 till 138 år 2020. Parallellt har inkomstutvecklingen för befolkningens fattigare hälft stagnerat.

Källor: Oxfam, Världsbanken, ILO, Economic Times