Vi, Fastighets, Kommunal och Almega Serviceföretagen, har ett mångårigt samarbete för en ren städbransch. Vår auktorisation kräver kollektivavtal och årliga kontroller. Genom att välja ett Auktoriserat Serviceföretag kan köparna av städtjänster bidra till att minimera antalet oseriösa aktörer. 

Inom städbranschen förekommer, som i många andra branscher, oseriösa aktörer. Det är inget nytt, men ämnet fick ny aktualitet då statsministern anlitade ett städföretag utan kollektivavtal. 

Vi menar att det finns en stor seriös sektor för städ- och servicetjänster med företag som sköter sig, värnar sina anställda och gör ett bra jobb. Det finns med andra ord stora möjligheter att anlita ett seriöst städföretag. Genom en enkel sökning på någon av våra webbplatser kan man snabbt se om ett företag har kollektivavtal eller inte.

En partsgemensam auktorisation

I debatten har vissa framhållit att kollektivavtal inte är en garanti för att ett företag sköter sig. Då glömmer man bort att kollektivavtalet är fackförbundens viktigaste verktyg för att få insyn, möjlighet till kontroll och uppfyllelse av de åtaganden som kollektivavtalet innebär. Är företaget medlem i vår arbetsgivarorganisation får de också tillgång till hjälp genom rådgivning, utbildningar och förhandlingsstöd.  

Som privat kund kan du ställa krav på auktorisation och kollektivavtal i din upphandling.

Men eftersom vi också ser utmaningarna inom branschen och vill underlätta för köparna att göra ett tryggt val erbjuder Almega Serviceföretagen, Fastighets och Kommunal utöver kollektivavtal en partsgemensam auktorisation.

Det är den enda partsgemensamma auktorisationen på marknaden, dessutom med fullt transparenta kriterier och villkor publicerade på Almega Serviceföretagens hemsida. Auktorisationen måste sökas årligen, och beslut fattas av en partsgemensam nämnd med en opartisk ordförande.

De auktoriserade företagen måste uppfylla en rad ekonomiska parametrar, men det ställs också krav på exempelvis miljöarbete, arbetsmiljö och att eventuella underentreprenörer också har kollektivavtal. Det ingår också en obligatorisk utbildning för minst en person i ledande ställning i företaget, och alla nyanställda får en introduktion där både fackliga rättigheter och ansvar mot arbetsgivaren ingår.

De som hävdar att andra auktorisationer utan krav på kollektivavtal är minst lika bra bör kunna svara på frågan hur de säkerställer att anställda får skäliga löner, pensioner och försäkringar? Särskilt då det inte är krav på kollektivavtal.

Utan städare stannar samhället

Samtidigt arbetar Fastighets och Kommunal aktivt för att ge stöd och råd till sina medlemmar om deras villkor.

Genom stöd och råd underlättar Almega Serviceföretagen för sina medlemsföretag att vara bra arbetsgivare.  Tillsammans bygger vi förutsättningarna för en ren städbransch. Men köparna måste också säkerställa att de anlitar seriösa företag, och vara beredda att betala vad tjänsterna faktiskt kostar.

Som privat kund kan du ställa krav på auktorisation och kollektivavtal i din upphandling. Som offentlig köpare kan du premiera företag som uppfyller kriterier som finns i vår auktorisation. Städbranschen skulle må bra av att fler kunder fick upp ögonen för och anlitar de rena städbransch som faktiskt finns. 

Städbranschen har länge setts som en lågstatusbransch. Det vill vi som parter förändra. Städyrket är ett riktigt viktigt jobb och utan städare stannar samhället. Vi vill att städarna ska känna stolthet för sitt arbete i en bransch som växer och har goda framtidsutsikter. För det krävs en bra arbetsmiljö, där städarna utvecklas och känner stolthet över sitt yrke.

Vägen dit går genom bra villkor och högre kvalitet. Ju fler köpare som vågar ställa krav, desto snabbare får vi en renare städbransch.