I förra veckan tog regeringen det enskilt viktigaste steget i riktning bort från den kostsamma och segregerande marknadsskolan. Den orättvisa finansieringen ska bort. Om regeringen får som de vill ska friskolor inte som i dag ska få mer pengar per elev än de kommunala skolorna. 

Och Magdalena Andersson har varit tydlig, ända sedan hon tillträdde som socialdemokratisk partiordförande i höstas. Svensk välfärd ska åter vara under folkets styre. Företag ska inte längre kunna sko sig på skattemedel och gå med enorma vinster på sådant som borde ge likvärdig och bra utbildning. 

Men för Vänsterpartiet verkar regeringens ställningstagande inte vara tillräckligt tydligt.  

En folkomröstning faller platt

Under måndagen beskrev Nooshi Dadgostar och Daniel Riazat på Aftonbladet Debatt hur de vill dra frågan ännu längre. Att frågan om marknadsskolan ska avgöras i en folkomröstning. 

Och visst är det bra att svenska väljare ska engageras i frågan inför höstens val. 

Men ungefär där slutar det lovvärda med utspelet. Förslaget om en folkomröstning faller nämligen platt.  

Det verkar inte helt genomtänkt från Vänsterpartiets sida. För även om frågan är viktig och på många sätt avgörande för framtidens jämlikhet kan vara bedrägligt att vifta med en folkomröstning som den bästa vägen framåt.  

En folkomröstning är nämligen bara rådgivande. Att påstå att en folkomröstning är nödvändig, leder därför fel. Riksdagen bestämmer ändå precis som de vill. 

Det är redan en folkomröstning om svensk välfärd inplanerad i höst. Den 11 september, på valdagen. 

Men det viktigaste argumentet mot V:s förslag är att frågan om vinstdrivande skolor är alldeles för komplex för att kunna besvaras med antingen ett ja eller ett nej.  

Som Linnea Lindqvist, rektor och skoldebattör, skriver på Twitter: ”Frågan är viktig men det är inget man bara kan göra i en handvändning. Det behövs färre utspel och mer genomtänkt skolpolitik från riksdagens partier.” 

Fler systemfel måste bort

Det ligger något i det. Att det krävs mer långsiktig politik, väl underbyggda på utredningar där alla konsekvenser tas med i beräkningen. Inga fler snabba utspel som lovar stort men som riskerar att vilseleda både väljare och de som antingen jobbar i eller går i skolan. 

Till saken hör att regeringen redan är på god väg i rätt riktning. De i särklass viktigaste systemfelen som gör att friskolor kan gå med vinster, de ses redan över. Den orättvisa skolpengen, de godtyckliga skolköerna och de problematiska glädjebetygen. Dessutom är redan en utredning i gång för att se hur utfasningen av aktiebolag i skolvärlden ska gå till. 

Det man skulle kunna önska, i stället för att diskutera en separat folkomröstning på valdagen, är att systemfel också i andra delar av välfärden uppmärksammas på samma sätt.  

I vården exempelvis, där vårdköer växer samtidigt som regioner privatiserar och går med stora vinster. Eller inom privat äldreomsorg och barnomsorg där de kan slimma sina organisationer till max – allt för att gå med mesta möjliga vinst. 

Det är redan en folkomröstning om svensk välfärd inplanerad i höst. Den 11 september, på valdagen. 

Vänsterpartiet har allt att vinna på ställa sig bakom det som redan görs i denna viktiga i stället för att förvirra väljarna och riskera att frågan kollras bort av högern.