Det är dags att vi lyssnar på larmen från personalen om en ohållbar arbetsmiljö och en akut vårdplatsbrist.

Region Stockholm behöver få kontroll över situationen så snabbt som möjligt, och läkare och sjuksköterskor måste få en tydlig röst i det arbetet. Vänsterpartiet föreslår därför att en regional kriskommission tillsätts.

Det har vid det här laget inte undgått någon att läget på Stockholms akutsjukhus är minst sagt ansträngt. Upprop, uppror, larm och skrämmande vittnesmål från vårdpersonal i Stockholm har avlöst varandra den senaste tiden.

Lyssna på personalen

Senast kunde vi höra hur personal på Södersjukhuset beskriver situationen som ”krigszon och kaos”. Nyligen vädjade också 250 läkare i barnsjukvården om mer resurser i ett öppet brev.

Sjukvården går kort sagt på knäna. För att vända utvecklingen måste vi börja lyssna på vittnesmålen från personalen. Det är de som i slutändan vet vad som inte fungerar, och vad som behöver förändras.

Därför vill Vänsterpartiet att Region Stockholm snarast tillsätter en kriskommission som får uppdrag och mandat att se över hur många fler vårdplatser som behövs, vilka resurser som krävs för det. Samtidigt måste arbetsmiljön också ses över.

Vårdförbundet, som företräder 114 000 sjukssköterskor, specialistsjusköterskor och studenter, har nyligen föreslagit regionala kriskommissioner.

När Vänsterpartiet lyfte frågan i Stockholms regionfullmäktige den 8 februari svarade regionrådet Anna Starbrink (L) att regionen redan ”granskar sig själv och låter sig granskas av andra” och att man har ”en god dialog med både medarbetarföreträdare och patientföreträdare”.

Vi måste vända utvecklingen i vården

Vårdförbundets krav tyder dock på motsatsen. De kanaler vi har i dag för att personalen ska få komma till tals fungerar uppenbarligen inte, det borde vara tydligt för alla.

Vården i både Stockholm och resten av landet har många allvarliga problem, men det är i den här änden vi måste börja om vi ska kunna vända på skutan. Om personalens larm inte tar på allvar riskerar andra potentiella kriser som den långsiktiga kompetensförsörjningen att förvärras.

Vänsterpartiet tycker att en regional kriskommission, där vårdpersonal får en tydlig roll, skulle vara ett bra första steg i rätt riktning.