LO kommer att spendera sammanlagt 50 miljoner kronor på en socialdemokratisk valseger i höst. 30 av dem går till direkt kampanjarbete som hemsidor, valfilmer och annonser. Men även till att förstärka närvaron i LO-distrikten runt om i landet.

Resterande 20 miljoner går dels till en utbildningssatsning, dels till investeringar i ett nytt tekniksystem för att kommunicera med medlemmar. Målet är att genomföra minst en halv miljon telefonsamtal innan valet.

Samtidigt sympatiserar över 60 procent av LO-förbundens medlemmar med andra partier än Socialdemokraterna, enligt SCB:s senaste mätning. Något som medfört en omfattande kritik mot att LO satsar pengar på ett parti som en majoritet ratar.

”Starkt stöd från medlemmarna”

– Vi har ett väldigt starkt stöd från våra medlemmar att driva fackliga frågor. Och vissa av de frågorna är också politiska. När vi lägger ihop utmaningarna som finns, både hårdare tag mot brottslighet och att kunna satsa på välfärden. Då blir slutsatsen att det är S som vi är trygga med som svarar upp på de bitarna, säger LO:s valledare Dan Mattsson.

Arbetet har gjort en opinionsundersökning som visar att bara var femte LO-medlem tycker att LO ska ge pengar till Socialdemokraterna. Den handlar förvisso om direkt partistöd, alltså pengar in i S-kassan.

De 50 valmiljonerna ska användas av LO för att driva en egen, självständig kampanj, enligt Dan Mattsson.

– Vi har ju också frågan prövad på LO:s kongress. Det är väldigt tydliga besked därifrån att vi ska bedriva en facklig-politisk samverkan. Det gör vi ju på uppdrag av det högsta beslutande organet inom LO, säger Dan Mattsson.

Ställer politiska krav

LO har tagit fram en kravlista för sitt kampanjarbete. Det handlar bland annat om höjda pensioner, mer pengar till välfärden och konkreta mål för full sysselsättning. Men även hårdare tag mot brottslighet, inte minst arbetslivskriminalitet.

– En fråga som berör våra medlemmar är arbetslivskriminalitet och brott, som skapar en oro som är mycket påtaglig. Då måste vi kunna ta krafttag mot det, men vi behöver också satsa på välfärden så att vi eliminerar grogrunden för kriminaliteten. Det är där någonstans som vi menar att vi är trygga med att Socialdemokraterna som har hela svaret på de frågorna.

På frågan om kampanjstödet på något sätt är villkorat utifrån kraven svarar Dan Mattsson att man ställer kraven till alla partier. Men att man har större förväntan på Socialdemokraterna eftersom LO samverkar med dem och är en del av socialdemokratin.

– Så vi villkorar inte våra pengar åt något håll, utan det här är något vi gör för oss själva, för att lyfta in de fackliga frågorna i politiken.

”SD ställer arbetare mot arbetare”

Enligt SCB:s partimätning sympatiserar drygt var fjärde LO-medlem med Sverigedemokraterna, en andel som sjunkit något sedan den förra mätningen.

– Det kan vara så att alla partier lägger enskilda bra förslag, men de sitter inte på hela svaret för Sverige. SD är ett parti som i grunden vill ställa arbetare mot arbetare så vi ser inte dem som ett alternativ för LO-förbundens medlemmar, varken värderingsmässigt eller i sakpolitiken, säger Dan Mattsson.

LO:s kravlista

I LO:s valplattform ställs en rad politiska krav. Här är några av dem:

  • Höjda pensioner
  • Höjd a-kassa
  • Mer pengar till välfärden
  • Stopp för vinster i välfärden
  • Slopat karensavdrag
  • Höjda skatter på kapital
  • Mål för full sysselsättning
  • Hårdare regler för arbetskraftsinvandring
  • Bekämpa arbetslivskriminalitet, bland annat genom hårdare straff