I fjol miste 44 människor livet på svenska jobb. Detta enligt den statistik som Arbetets nyhetsredaktion tagit fram. Det är en kraftig ökning jämfört med 2020.

Det är givetvis bedrövligt.

Lika bedrövligt är det att hela 22 förundersökningar om arbetsmiljöbrott från i fjol redan lagts ned av åklagare utan att något åtalats. Det är svårt att förstå varför just arbetsmiljöbrott – som ofta tar lång tid att reda ut – så snabbt skrivs av.

Skyddsombud hotas och trakasseras

Det ska sägas att svensk arbetsplatser ännu är bland de säkraste i världen. Och det är på grund av vårt system med lokala skyddsombud. Hela det svenska arbetsmiljöarbetet vilar på skyddsombuden men deras jobb blir bara svårare.

Arbetsmarknaden har förändrats genom bemanningsföretag, långa kedjor av underleverantörer, färre fackmedlemmar och sjunkande täckningsgrad för kollektivavtalen. Sådant gör skyddsarbetet mer komplicerat, förstås. Dessutom hörs varningarna allt oftare om att många skyddsombud trakasseras och utsätts för hot.

Det borde leda till att skyddsombudens ställning stärks.

Inte då.

Svenskt Näringsliv applåderar SD

En riksdagsmajoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna satte för bara två år sedan stopp för försöken att utvidga de regionala skyddsombudens möjligheter att arbeta. Förslaget, som skulle förbättra arbetsmiljöarbetet på företag utan fackliga medlemmar, röstades ner sommaren 2020.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill gärna gå ännu längre. I fjol intervjuades Moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Mats Green av Arbetet. Han lät då förstå att partiet vill se en ”utvärdering” av hela systemet med regionala skyddsombud. SD struntar i utvärderingen, de vill avskaffa de regionala skyddsombuden ändå. Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv gör vågen av ren glädje.

De flesta begriper att det är rena stollerier. Om man tycker att det är ett problem att nästan en person i veckan dör på grund av arbetsplatsolyckor, vill säga. Om man tror att arbetsmiljöfrågor spelar in, vill säga. Tycker man och tror man det, ja då försvagar man inte den mest framgångsrika arbetsmiljöorganisation som finns. Då försöker man inte förhindra skyddsombudens arbete.

Ändå är det precis det som högerpartierna med Moderaterna i spetsen sysslar med. Det går inte att värja sig för tanken att högerns ointresse för frågan handlar om att det är arbetare som dör på jobbet och att skyddsombud i särskilt olycksdrabbade branscher är organiserade arbetare.

En tydligare illustration av att maktförhållandena på arbetsmarknaden har en direkt koppling till vad politikerna sysslar med i riksdagen går nästan inte att få.