I somras beslutade Region Stockholm att pendeltågen i Stockholms län, som har omkring 400 000 passagerare en vanlig dag, i fortsättningen bara ska bemannas av en ensam förare.

De tågvärdar som arbetar på tågen i dag ska ersättas med kameraövervakade dörrar.

Arbetsgivaren MTR har redan mbl-förhandlat om att förändra organisationen under 2022 så att tågvärdarna försvinner, varvid fackförbunden ST och Seko har reserverat sig.

Men planerna på ensamarbete har funnits länge.

– Redan 2006 avgjorde regeringen en tvist mellan vårt skyddsombud och den dåvarande arbetsgivaren Citypendeln. Beslutet blev att pendeltågen inte får köras om de inte är bemannade av någon mer än föraren, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln.

– Det beslutet gäller fortfarande. Om ensamarbete införs måste MTR böta för brott mot arbetsmiljölagen.

Hot om skyddsstopp på ensamarbete

Vid lunchtid i dag, måndag 19 januari, skickade ST ett brev till MTR:s ledning om att skyddsstopp mot ensamarbete råder.

ST:s ståndpunkt är att det därmed är omöjligt för MTR att införa ensamarbete.

ST, liksom Seko, anser att tågvärdarna är viktiga för säkerheten ombord på pendeltågen. En ensam lokförare har svårt att hantera akuta situationer, till exempel sjukfall bland passagerarna, brand, tekniska fel eller bråk.

MTR:s presstjänst säger i en skriftlig kommentar att ”säkerhet och trygghet är i särskilt fokus för MTR och Trafikförvaltningen i arbetet med denna modernisering”. Förändringen görs i samråd med skyddsombud, personal och fackliga representanter, enligt MTR.

Den förstudie som låg till grund när Region Stockholm fattade sitt beslut i somras såg inga juridiska hinder för ensamarbete.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Region Stockholm opponerade sig mot beslutet.

Opinionsartiklar om tågvärdssituationen