Under stora delar av pandemin har framdörrarna på bussar runt om i landet varit stängda. Det för att att skydda bussförare från coronasmittade resenärer.

I Stockholm öppnades dörrarna redan vid årsskiftet 2020-2021 och ersattes med plexiglasskydd som i dag är borttagna. I andra delar av landet har framdörrarna varit stängda ända till slutet av september förra året. Då försvann Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd. Samtidigt rev Arbetsmiljöverket upp ett antal krav på stängda dörrar.

Men nu är som bekant coronasmittan tillbaka med full kraft i och med vintersäsongen och den nya omikronvarianten.

Stor oro

Stephen Gard är arbetsmiljösamordnare på Kommunals sektion som organiserar de som kör buss för företaget Keolis i Stockholms län. Enligt honom är oron fortfarande stor hos bussförarna.

– De som åker buss har inte munskydd och hostar och snorar. De har spärrat av sätena längst fram och det är bra. Men likväl kliver de på genom framdörrarna.

Skyddsombuden från Keolis, samt andra skyddsombud runt om i landet har lämnat in så kallade 66a-anmälningar till Arbetsmiljöverket med krav på stängda framdörrar, berättar han. I Stockholm lämnades de in strax före jul och något beslut från myndigheten har ännu inte kommit.

– Man tittar väl på vad som händer nu, vad regeringen kommer med för direktiv, säger Stephen Gard.

Företaget vill stänga dörrarna

På Keolis har man alltså återigen spärrat av de två första raderna. Enligt ett inlägg på företagets intranät vill företaget, precis som skyddsombuden, också stänga framdörrarna.

”Vad vi ser som effektivast är om vi i god dialog med våra huvudmän och med hänsyn tagen till våra avtal stänger bussarnas framdörrar”, står det i inlägget.

Huruvida dörrarna ska vara stängda bestämmer dock inte företaget själva utan de regioner som beställer kollektivtrafiken.

Företaget har därför, enligt inlägget, skrivit ett brev till Trafikförvaltningen i Stockholm, Västtrafik, Dalatrafik och Karlstadbuss ”för att försöka hitta ett samförstånd vad gäller att skyndsamt stänga framdörrarna”.

Enligt Patrik Åberg från Keolis presstjänst har det ännu inte fattats något beslut hos någon av beställarna.

– Än så länge har inte någon trafikhuvudman beslutat om att stänga någon framdörr. Vi är öppna för att stänga framdörrarna men det är inte vårt beslut utan deras.