Nyligen stormade nazister högkvarteret till Italiens största och äldsta fackförbund. Detta är inte en enskild händelse utan en del av de systematiska attacker vi sett från högerextrema krafter under historiens gång. 

Under andra världs-kriget internerades medlemmar i fackförbunden i de första koncentrationslägren. I Italien förde Mussolinis fascister krig mot facken och när Pinochet tog över makten i Chile attackerades fackföreningsrörelsen.

Medlemmar i högerextrema Gyllene gryning dömdes 2020 för grov misshandel av grekiska fackförbundet Metalls ordförande Sotiris Poulikogiannis. Misshandeln var så grov att de åtalades för mordförsök. 

Listan kan göras lång över de högerextremas attacker på fackets kamp för arbetares rättigheter. Att dessa krafter i dag växer sig allt starkare är skrämmande. 

Sämre för facket med högerpopulister

Varje år sammanställer Världsfacket (ITUC) en rapport över de länder som är värst för arbetare och deras rätt att organisera sig. Rapporten visar hur situationen för fackliga organisationer försämras när högerpopulistiska partier får makten. 

I Sverige försöker Sverige-demokraterna hävda att de är ett arbetareparti. De vilseleder och skriver om sin egen historia i vetskap om att det är det enda sättet att få makten. 

Men som historien har visat kommer vi socialdemokrater alltid att ta fajten mot fascister och ytterkantshögern var de än är

Evin Incir

Sverigedemokraterna är ett parti vars rötter nyligen grodde i den nynazistiska myllan. De har flera gånger röstat emot förbättringar i arbetares arbetsmiljö och villkor, som i dessa exempel:

• Nej till tillträde för regionala skyddsombud till arbetsplatser utan fackliga medlemmar, något som är en förutsättning för att komma åt osund konkurrens från utländska företag som dumpar löner och arbetsvillkor. 

• Nej till gränsvärden för cancerframkallande ämnen som dödar hundratusentals arbetare varje år.

• Ja till en liberaliserad marknad för bussar som riskerar att leda till lönedumpning för svenska arbetare.

SD blir aldrig ett arbetareparti

Sverigedemokrater må i dag bära kostym och ha välpolerade skor. Men en sak är säker, ett arbetareparti kommer de aldrig att bli. Tvärtom, Sverigedemokraterna är och förblir ett hot mot arbetare.

Högerextrema grupper växer runt om i Europa. De vill inget annat än att skrämma och splittra arbetarrörelsen.

Men som historien har visat kommer vi socialdemokrater alltid att ta fajten mot fascister och ytterkantshögern var de än är. 

Det är viktigare än någonsin att arbetarrörelsen går samman för att fortsätta vara en stark motkraft mot högerextremism.