Tjänstepensionen du får om du omfattas av kollektivavtal, eller för att arbets­givaren gör särskilda inbetalningar, får allt större betydelse.  

För de pensionärer som är födda 1938 svarar den för 17 procent av den totala pensionen. För den årskull som föddes 1950 står tjänstepension för 30 procent, enligt beräkningar som fackförbundet Forena har gjort med stöd av SCB.

Mönstret är detsamma i andra beräkningar, även om siffrorna kan variera beroende på vilka årskullar man jämför och hur pensionen mäts.  

Det här beror på flera saker, men en grundläggande orsak är att den allmänna pensionen, räknat som andel av lönen före pensioneringen, blir lägre än vad politikerna hade räknat med.

När detta stod klart började flera fackförbund förhandla fram bättre tjänstepension för att kompensera. Inom industrin har de anställda från och med 2013 avstått en del av sina löne­ökningar för att i stället betala in extra till pensionen.

Extra inbetalningar till pension

Facken inom tjänstesektorn har hakat på först de senaste åren. Sedan 1 november 2020 får till exempel medlemmar i Handels en extra pensionsinbetalning på 0,8 procent av lönen. Medan Kommunal ännu inte har förhandlat fram extra inbetalningar.

De mansdominerade yrkena inom industrin har med andra ord ett försprång framför kvinnodominerade branscher.

Även om personer i kvinnodominerade yrken skulle ha lika höga löner som anställda i mansdominerade jobb blir männens pensioner högre.

En gruvarbetare får till exempel 8 000 mer i pension än en undersköterska i Forenas beräkningar där båda antas tjäna 30 000 kronor. 

”Bekymmersam” utveckling

Att tjänstepensionerna står för en allt större del av tryggheten på äldre dar är förstås ett problem särskilt för dem som saknar tjänstepension.

Det rör sig om runt 10 procent av de anställda i Sverige. Plus egenföretagarna.

De får ut mindre än hälften av gruvarbetarnas pension enligt beräkningen.

– Utvecklingen är bekymmersam av tre skäl, sammanfattar Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef vid fackförbundet Forena. Nämligen att den drivs av urholkade allmänna pensioner, att gapet mellan män och kvinnor vidgas, och att fler arbetsgivare väljer bort kollektivavtalad tjänstepension när kostnaderna för den ökar.

Tjänstepension i några yrken

Beräkningen är gjord av Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef vid fackförbundet Forena.

Exemplen visar pensionen för personer som är födda 1999, börjar jobba vid 25 års ålder och fortsätter tills de är 70 år (vilket de bedöms behöva göra för att kompensera för ökad livslängd).

I exemplet antas alla ha tjänat 30 000 kronor i månaden hela livet. I verkligheten är lönerna i de här yrkena olika, varför skillnaden i pension i praktiken blir ännu större.

Gruvarbetare Avtalspension SAF-LO 9,2 % i avsättning 

Allmän pension 15 176 kr
Tjänstepension 16 300 kr
Summa 31 476 kr
Pension som andel av lön 105 %

Elinstallatör Avtalspension SAF-LO. 6 % i avsättning 

Allmän pension 15 176 kr
Tjänstepension 10 630 kr
Summa 25 806 kr
Pension som andel av lön 86 %

Butiksanställd Avtalspension SAF-LO. 5,3 % i avsättning 

Allmän pension 15 176 kr
Tjänstepension 9 390 kr
Summa 24 566 kr
Pension som andel av lön 82 %

Undersköterska AKAP-KL. 4,5 % i avsättning

Allmän pension 15 176 kr
Tjänstepension 7 973 kr
Summa 23 149 kr
Pension som andel av lön 77 %

Inget kollektivavtal Utan tjänstepensionsavtal

Allmän pension 15 176 kr
Tjänstepension 0 kr
Summa 15 176 kr
Pension som andel av lön 51 %

Tänk på detta när det gäller din avtalspension

1.Avgiften. Den som förvaltar din tjänstepension tar ut avgifter. Höga avgifter kan betyda att du får 10 000-tals kronor mindre i pension. På den oberoende sajten konsumenternas.se kan du jämföra förvaltningsavgifterna. Vad som är ”låg” avgift kan diskuteras, men ett riktmärke kan vara runt 0,5 procent av kapitalet i årlig avgift får ses som billigt. 

Exempel: En privatanställd arbetare som väljer AMF:s eller Länsförsäkringars fondförsäkring vid 25 års ålder kommer att ha drygt 70 000 kronor mer på kontot vid 65 års ålder än den som väljer fondförsäkring hos Handelsbanken eller Move­stic. (Beräkningen bygger på en månadslön på 30 000 kronor.)

2.Garantier och risker. Du kan välja mellan traditionell försäkring, där dina pensionspengar är garanterade och kan ge viss avkastning, eller fondförsäkring där du inte har några garantier men chans till högre avkastning om du är villig att ta en högre risk. Sju av tio anställda gör inget aktivt val. De får en traditionell försäkring med låg avgift. På minpension.se kan du se var du har ditt sparande. 

3.Skydd för efterlevande. Du kan skaffa återbetalningsskydd till din tjänstepension så att din familj får pensionspengarna om du dör. Det ger dock en lite lägre pension, så fundera på om det behövs och välj bort det om du inte har partner eller familj. Kommunalt anställda har automatiskt återbetalningsskydd om de inte väljer bort det. 

Dina försäkringar