Facket har alltid haft en extra tajt relation till Socialdemokraterna. Men på sistone har inte bara Sverigedemokraterna, utan även Vänsterpartiet, flirtat med de som jobbar i LO-yrken.

V-ledaren Nooshi Dadgostar står i skyddshjälm på arbetsplatser och pratar med arbetarväljare.

Även på kommande Vänsterdagarna innehåller programmet många fackliga frågor och namn. Bland annat Transports ordförande Tommy Wreeth och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro medverkar.

– Det är helt klart en ökning. Vi jobbar för att bli ett bättre parti för fackliga, säger Gunnar Westin, facklig-politisk sekreterare för Vänsterpartiet.

Politisk kris gynnat V

Bland annat har partiet satsat mer än tidigare på sitt fackliga nätverk. I september hölls en rikskonferens i Stockholm för 150 fackligt engagerade. Nu finns också branschnätverk så att fackliga kan dela erfarenheter i sina yrkesområden.

Enligt Gunnar Westin har Vänsterpartiet också haft draghjälp av den politiska utvecklingen. Januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna innehöll krav som var svåra för fackligt förtroendevalda att svälja. 

– Det är klart att den politiska krisen för arbetarrörelsen gynnar oss på så vis att vi kan vara ett alternativ för de som riktar missnöjet, ilskan eller viljan i en mer progressiv riktning. 

”Bättre på att ta hand om LO-väljare”

Vänstergiren sker just bland fackligt aktiva, tror Gunnar Westin. Men när det gäller LO-medlemmar i stort stödjer en större del faktiskt Moderaterna och Sverigedemokraterna än Vänsterpartiet, enligt SCB:s majsiffror.

Även här är dock något på gång, enligt Gunnar Westin. 

– I de opinionsundersökningar vi gör syns tecken på att det stora tappet med missnöjda fackligt anslutna som gått från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna börjat bromsa, samtidigt som vi har blivit bättre på att ta hand om dem.

Vill ni att LO har fackligt-politisk samverkan med er i stället för med Socialdemokraterna? 
– Det bästa vore väl om facket samverkade både med S och V. Det vore bättre för fackföreningar att tänka så. Båda partier kommer från arbetarrörelsen och delar rörelsens värderingar. Även om Socialdemokraterna i regeringen i vissa delar kan beskrivas som anti-fackliga, exempelvis vad gäller ändringarna i lagen om anställningsskydd.