I EU tog direktivet om att införa minimilöner i alla länder i dag, torsdag, ytterligare ett steg framåt. Parlamentets sysselsättningsutskott röstade under eftermiddagen igenom skärpningar, och mot ett förslag som de nordiska fackförbunden velat se.

– Jag försöker samla mig. Jag är jättebesviken och genuint oroad. Vi har nu absolut ingen lösning som skydd för vår arbetsmarknadsmodell, säger en upprörd Therese Guovelin, som är LO:s förste vice ordförande.

”Finns inte tillräckligt skydd”

När det kommer till minimilöner är svensk arbetsmarknad unikt enad. Statlig inbladning i löner vill vi inte ha här, säger såväl arbetsgivarorganisationer, fackförbund som politiker över vitt skilda ideologier.

– Om igår var en glädjens dag för svenska arbetsmarknadsmodellen så är i dag nattsvart. Ett enigt utskott vill att EU ska sätta svenska löner, vilket är ett direkt hot mot svenska arbetstagare och företag. Det säger vi inte Centerpartiet nej till, säger Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker för C.

Men från EU:s håll, och från flera länder inom unionen, vill man få igenom direktivet om att införa minilöner i samtliga länder. Det vill säga att staten sätter en nedre gräns för hur låga lönerna får vara.

– Det som gör mig så arg just nu är att det finns så många som gör sig till uttolkare av den svenska modellen. Medan vi i Sverige är helt överens om att det inte finns tillräckligt skydd i förslaget för parterna, säger Therese Guovelin.

Johan Lindholm

Minimilöner – snart avgörs frågan som splittrar facken

Global

EU säger sig vilja skydda arbetstagare

EU anser att minimilöner behövs, för att skydda unionens löntagare mot till exempel för stora skillnader mellan länder, regioner och sektorer när det kommer till löner.

Man anser också att det finns ett skydd för parterna i de länder där kollektivavtal styr lönerna i förslaget. Ett skydd som enligt Theres Gouvelin inte existerar.

– Men säger att alla arbetare ska omfattas en minimilön. Det kommer då att bli svårare att få arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Även en arbetstagare som just kommit ut på arbetsmarknaden kommer ju undra varför den ska gå med i facket, man har ju redan en minimiön.

Konsekvenserna, enligt LO:s förste vice ordförande, blir lönesäkningar för alla, då en minimilön antagligen hamnar lägre än dagens lägsta löner i ett kollektivavtal. Avtal som i sin tur påverkar lönenivåerna i dag även för den som inte omfattas av kollektivtal.

För att förslaget ska bli verklighet måste EU-parlamentet och ministerrådet vara överens. Förhandlingar pågår. I början av nästa år tar Frankrike över som ordförandeland. Ett land som vill få igenom förslaget under sitt ordförandeskap.

– Det är viktigt att den svenska regeringen tar sitt ansvar i Minsterrådetförhandlingarna, och räddar den svenska modellen från Bryssels byråkrater. Det är mycket som står på spel och en av Magdalena Anderssons viktigaste uppgifter just nu, säger Abir Al-Sahlani (C).