I måndags upplöste militären Sudans övergångsregering, fängslade politiska ledare och utlyste undantagstillstånd. Sedan dess har protester mot kuppen rasat i landet, trots att säkerhetsstyrkor enligt uppgift skjutit ihjäl tio personer. 

– Tusentals unga är ute på gatorna i många städer, de blockerar vägar och broar. Det är de unga och kvinnorna som leder kampen just nu, säger Saif Omar.

Han är Östafrikarådgivare på Vi-skogen och kom till Sverige som politisk flykting från Sudan 1991. De senaste åren har han hjälpt landets demokratirörelse genom att dokumentera fängslanden och dödsfall. Men nu har han svårt att nå sina kontakter i landet. Militären har stängt ned internet. 

Facklig protest bakom Sudans revolution

Den 11 april 2019 lämnade Sudans hårdföre president Omar al-Bashir sin post. Då hade demonstrationerna mot hans styre pågått i fyra månader. Men det som utvecklades till en demokratirörelse började som en facklig protest. 

Fria fackföreningar var förbjudna under al-Bashir. Det hindrade inte den underjordiska fackliga sammanslutningen SPA att – mitt i en ekonomisk kris – mobilisera för högre minimilöner.

Folket vill ha en vanlig civil regering, men det vill inte armén för då tappar den makt.

Saif Omar

Från höjd lön till regimskifte

När den då nästan okända fackliga sammanslutningen i december 2018 manade till protester i huvudstaden Khartoum hörsammade tusentals kallelsen. Rörelsen växte. Kraven ändrades – från höjda löner till regimskifte.

När al-Bashir slutligen avgick, efter påtryckningar från armén, meddelades att ett nyinrättat militärråd skulle styra i hans ställe. Folket svarade med att vända sig mot militären. I augusti 2019 bildades en civil-militär övergångsregering som skulle lotsa landet mot fria val. 

Militären störtade övergångsregering

Det är denna övergångsregering militären nu störtat. Kuppledaren general Abdel Fattah Burhan hävdar att motsättningar i övergångsstyret gjorde landet omöjligt att regera. Saif Omar ger inte mycket för den förklaringen. 

– Det finns stora ekonomiska intressen och armén vill fortsätta ha kontroll över inkomsterna, säger han.

– Folket vill ha en vanlig civil regering, men det vill inte armén för då tappar den makt.

Fack strejkar mot kuppen i Sudan

Innan kuppen öppnade övergångsstyret dörren för fria fackföreningar. Flera av dessa har redan gått ut i strejk eller planerar att strejka mot militären. 

– I juni beslutade övergångsregeringen att tillåta etablering av fackliga föreningar. Sedan kom kuppen som är ett bakslag för organiseringen, militären sade att alla fackliga kommittéer ska upplösas, säger Saif Omar.

– Men jag har sett minst 15 fackliga kommittéer som gemensamt sagt att de går i strejk tills kuppen är över. Fackligt aktiva på flygplatsen har slutat jobba, läkare har gått i strejk och tar bara emot akuta fall, lärarna strejkar. 

Massdemonstration i Khartoum

På lördag har proteströrelsen kallat till massdemonstration i Khartoum. Saif Omar är trots allt hoppfull. 

– Facken är bara en liten del av det här, själva kampen leds inte av dem. Hoppet ligger framför allt i de unga. De har redan upplevt 30 år av auktoritär regim och vill ha ett demokratiskt och fritt Sudan.

Kuppen i Sudan

Kuppen börjar strax före gryningen den 25 oktober när premiärminister Abdalla Hamdok grips och sätts i husarrest av soldater.
Hamdok ska ha pressats att uttala stöd till kuppen, men ska ha vägrat. Istället har han uppmanat folket till fredliga protester till ”försvar för revolutionen”.

Internet och teletrafik ligger nere i stora delar av landet. Flera demokratiaktivister har skjutits ihjäl under protester mot kuppen och ett åttiotal har skottskadas.

I huvudstaden Khartoum rapporteras soldater gå från dörr till dörr för att gripa demonstrationsledare.

Kuppen har föregåtts av motsättningar inom övergångsregeringen, både mellan dess civila och militära fraktioner samt internt inom styrets civila del. 

Källa: UI/Landguiden