2013 inträffade en av de värsta industrikatastroferna i modern tid. Byggnadskomplexet Rana Plaza i Bangladesh rasade och fler än 1 100 arbetare dödades i rasmassorna, 2 500 arbetare skadades, många så allvarligt att de aldrig mer kommer att kunna arbeta. 

Katastrofen ledde till att de globala fackliga organisationerna IndustriAll Global och Uni (Union Network International) fick igenom ett avtal om brand- och byggnadssäkerhet som undertecknades av fler än 200 internationella klädföretag, bland andra H&M, KappAhl, Lindex, Stadium, Åhléns, Ica, Sandryds med flera.

2018 omförhandlades avtalet som då tillfördes ytterligare en dimension kring fackliga rättigheter.

Ett nytt avtal

Nu, 2021, har ett nytt avtal tecknats, ”The International Accord”, som är mer omfattande. Utöver klädindustrin omfattas nu även textilindustrin. I det nya avtalet är man också överens om att expandera verksamheten till fler kläd- och textilproducerande länder där behovet av förbättrade arbetsvillkor i trygga och säkra fabriker är lika stort som i Bangladesh.

Exempel på nya möjliga länder är Kambodja, Pakistan, Indien och Vietnam.

I dagsläget har drygt 130 företag skrivit under det nya avtalet. Bland de svenska företagen finns de ovan nämnda. Tyvärr saknas en hel del svenska företag, såsom Ikea, Ellos, Gekås Ullared, Fristads, Blåkläder, Brothers och Coop, vars produkter produceras i länder där arbetsvillkor, arbetsmiljö och social trygghet lämnar mycket mer att önska.

Svenska företag som säljer kläder och textilier har samtliga antagit etiska policyer med krav på att arbetare som tillverkar de produkter som säljs i butiker och varuhus ska arbeta under internationellt antagen minimistandard för arbetslivet.

Det räcker inte med policyer

Dessa standarder uttrycks i ILO-konventioner och handlar om löner, arbetstider, arbetsmiljö och jämställdhet. Och inte minst fackliga rättigheter som rätten att organisera sig och förhandla kollektivavtal.

Det räcker dock inte med etiska policyer. Alltför ofta kränks arbetstagarnas rättigheter hos företagens leverantörer. Kontrollerna och den löpande uppföljningen från klädföretagen lämnar betydligt mer att önska. Ofta uttalar företagen att man inte har resurser att kontrollera att kraven på arbetsvillkor efterlevs.

Det samarbete mellan internationella kläd- och textilföretag som utvecklats sedan det första avtalet tecknades 2013 har varit mycket framgångsrikt och har i praktiken inneburit att arbetare i fler än 1 600 fabriker i Bangladesh har fått ett säkrare och tryggare arbete att gå till. 

Underteckna avtalet

Men det återstår fortfarande mycket att göra. Kläd- och textilföretag har ett stort ansvar för att säkerställa att de arbetare som producerar de kläder och textilier som säljs i deras butiker produceras på ett socialt ansvarsfullt sätt, att arbetare inte diskrimineras och att deras internationellt erkända rättigheter inte kränks.

Därför vill vi uppmana de företag som ännu inte anslutit sig till det nya avtalet att göra det så fort som möjligt. Då visar ni att ni menar allvar med era policyer och värdegrunder.

Genom att aktivt delta och bidra till förbättrade och säkrare arbetsvillkor tillsammans med andra företag och fackliga organisationer kan ni vara med och göra skillnad.