Blånader, sår, brutet nyckelben och en skallfraktur med blödning i hjärnan. Det blev konsekvenserna av en arbetsplatsolycka som inträffade på Strömsholms slott i Hallstahammar under sommaren förra året. 

En arbetstagare vid Hovstaterna, i dagligt tal hovet, körde en terränghjuling utan att ha behörighet för fordonet. Personen körde omkull och skadade sig.

Nu får hovet 300 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott. Enligt riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har inte arbetsgivaren gjort tillräckligt för att förebygga olyckan. Inte heller har arbetet riskbedömts tillräckligt, enligt åklagaren. 

Ingen skyddsutrustning

Arbetstagaren har tillåtits köra terränghjulingen utan behörighet och har inte heller haft hjälm eller annan skyddsutrustning. 

”Arbetsgivaren borde ha haft kännedom om vilka krav som gäller för berört fordon, det vill säga att det krävs förarbevis för att få framföra terränghjuling”, skriver åklagaren som menar att olyckan sannolikt inte hade inträffat om arbetsgivaren kontrollerat om arbetstagaren hade förarbevis. 

Strafföreläggande

Företagsboten ges i ett så kallat strafföreläggande. Det ersätter en rättegång, så länge företaget godkänner strafföreläggandet. ”Kungliga hovstaterna har accepterat strafföreläggandet”, meddelar hovets presstjänst.

Kungliga hovstaterna arbetar med och hjälper kungen och kungafamiljen med deras officiella plikter.

Organisationen har också i uppgift att ”vårda och visa det kulturarv som är förbundet med den svenska monarkin för allmänheten”.