Fallolyckor är den vanligaste allvarliga arbetsolyckan i skolvärlden. Uppgiften kommer från en ny rapport från Afa Försäkring om allvarliga jobbolyckor bland skolpersonal. Siffrorna gäller för år 2015 till 2019, alltså före coronapandemin.  

Rapporten har tittat på ”skolans pedagoger”. Med det menas förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolledare.

År 2019 fanns det totalt 285 000 personer som arbetade i de yrkena, varav tre fjärdedelar är kvinnor. Förutom fallolyckor är hot och våld samt deltagande i fysiska aktiviteter, till exempel idrottslektioner, vanliga orsaker till olyckor. 

Fallolyckor vanligt

För kvinnor står fallolyckor för nästan hälften av de allvarliga olyckorna. För männen stod fallen för var fjärde olycka.

2019 utgjorde hot och våld 14 procent av de allvarliga olyckorna bland kvinnlig skolpersonal och något lägre för männen. Manlig skolpersonal är mest drabbad av allvarliga olyckor under ”träning, övning eller annan aktivitet”.

Förskollärare och fritidspedagoger har större risk att drabbas av allvarliga jobbolyckor än övriga på arbetsmarknaden.

Lärare och skolledare löper i stället lägre risk än snittet att drabbas av allvarliga jobbolyckor.