– Jag är inte rädd för covid längre. Jag är rädd för alla andra tretusen virus. RS är ju jättefarligt för små barn, jag har en bekant som nästan förlorade sin son, säger Eva Lindström, förskollärare i Stockholm, som själv är hemma och vabbar nu.

Hon berättar att den senaste tiden har virus bara gått runt runt i arbetslaget. Alla har i omgångar varit sjuka.

Barn ska vara trygga på förskolan

RS-viruset, som kan bli väldigt allvarligt för små barn, har ökat rejält i hela landet och flera barnkliniker har larmat om ett plötsligt och hårt tryck med svårt sjuka barn.

RS-viruset brukar komma senare på året, men nu slår det också hårdare mot barn som fötts under pandemin och inte utsatts för så många människor att de hunnit bygga upp ett immunförsvar.

För Eva Lindström är det viktigt att föräldrar ska kunna lämna ett barn på förskolan och vara trygga med att barnet inte riskerar att få RS där.

– Friska barn ska gå, medan de sjuka och de med symtom inte ska vara där. Nu är det nästan tvärtom. De oroliga föräldrarna håller sina barn hemma. Och de som skiter i smittorisker, lämnar sina barn ändå.

”Då kan vi lägga ner läroplanen”

Rekommendationen för förskolebarn är att stanna hemma vid symtom, och två dygn efter att symtomen lagt sig. Men efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan, om symtom är kvar som lätt hosta eller lätt snuva. 

– Vad är lätta symtom? Det har hittills ingen lyckats förklara. Och jag är inte läkare, ska jag stå och bedöma hur grönt ett snor ska vara? Och om det smittar mest dag 3? Då hinner jag inte göra mitt uppdrag. Då kan vi lägga ner läroplanen.

Hon anser också att det påverkar arbetsmiljön med ständigt nya vikarier. Vid ett tillfälle var hon den enda ordinarie på plats, och ska jobba med vetskapen att hon inte får lämna barnen med någon de inte känner.

– Hur tar man rast en sådan dag? Att all tid får läggas på pussel om vem kan stänga, vem kan öppna. På bekostnad av tid och planering för en bra förskola.

”Fritt fram att kasta skit på oss”

Men Eva Lindström tycker inte att underbemanning är det största problemet. Utan attityden mot personalen, ofta från föräldrar.

Hon berättar om ett Tiktok-klipp hon såg häromveckan, en mamma som ironiserade över hemringda barn från förskolan.

– Det är fritt fram att kasta skit på oss. Det är fritt fram att säga att vi ringer hem barn fast de inte behöver. Varför skulle jag göra det? Jag älskar mitt jobb, men skulle vilja göra mitt jobb. Och inte behöva försvara mig mot arga föräldrar.

Hon vill att barn med symtom, även lätt snuva och hosta, stannar hemma tills de är friska.

– Mitt ansvar är lika stort som ditt. Jag har inte blivit delegerad ett särskilt ansvar under pandemin. Men när vi tar vårt ansvar, ringer hem barn. Då kan man skratta åt oss på Tiktok. Det bottnar i ett förakt för förskolan.

Så länge bör förskolebarn stanna hemma

  • Fram till 1 november ska barn som varit sjuka i sju dagar gå tillbaka till förskolan om de haft två feberfria dygn, men har kvar symtom som lätt hosta eller lätt snuva. 
  • Från 1 november anges inte längre antal dagar vid lätta symtom. Men barn utan feber och som upplevs som friska av vårdnadshavaren kan gå. Så barn kan gå till förskolan även om symtom i luftvägar eller snuva är kvar. 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Våg av RS-virus

  • RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytievirus. Det smittar lätt och de flesta barn blir smittade någon gång under sina första två år. 
  • Viruset kan orsaka infektion i de minsta luftrören. Det kallas för bronkiolit. Bronkiolit ger ofta större besvär med andningen och kraftigare hosta, särskilt hos barn under sex månader.
  • Barn som är under sex månader andas mest genom näsan. För dem blir det därför väldigt besvärligt när näsan är täppt av segt slem. Det tar så mycket kraft att andas att barnet inte orkar äta eller dricka.
  • RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och genom droppsmitta.
  • 9,2 procent av dem som testats senaste veckan bar på RS-viruset. Av dem var 66 procent under fem år. Och av dem var 63 procent under ett år.
  • Hur många barn som får intensivvård finns inte siffror på. Neonatalavdelningar ingår inte i IVA-avdelningar, och därmed saknas statistik för spädbarn. 

    Källa: 1177 och Folkhälsomyndigheten