I Region Stockholm ska det nu vara upp till den enskilda verksamheten att avgöra vilka anställda som ska få frågan om man är vaccinerad mot coivd-19 eller inte.

Den som är ovaccinerad och jobbar nära sköra patienter kan sedan omplaceras.

Så vad händer om en anställd svarar ja, fast personen är ovaccinerad. Det vill säga ljuger.

– Det är en jättegråzon och går inte att svara på i dagsläget, säger Mattias Landgren, vd och chefsjurist på fackförbundens juristbyrå, LO-TCO Rättsskydd.

”Inte oproblematiskt att ljuga”

För att det ska prövas måste sådant som vad man omplaceras till klarläggas. Får man andra villkor, lägre lön, okvalificerade arbetsuppgifter. Mattias Landgren spår att flera fall så småningom kommer att sluta i domstol.

– Man kan inte säga att det är oproblematiskt att ljuga. Inte heller att det får konsekvenser. Det blir en helhetsbedömning, om det sedan går så långt att regionen börjar säga upp folk.

Även diskrimineringslagen kan spela in. Mattias Landgren jämför med en gravid som svarar nej på frågan om hon är med barn. En lögn som inte ska få betydelse, då frågan är diskriminerande. Även vid vaccineringar kan det finnas skäl, som religiösa, där diskrimineringslagen vägs in i helhetsbilden. 

Kan bli omplacerad

Om man inte svarar alls då? 
– Det är samma resonemang. Säg att en arbetsgivare frågar om man rökt cannabis, och att den som inte svarar blir omplacerad. Med stor sannolikhet är det att gå för långt, men vi vet inte i dag.

Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner finns inget förbud att fråga anställda om det är vaccinerade. Men heller ingen skyldighet för anställda att svara. 

Men i Region Stockholm är det omplacering som gäller för den som inte svarar. Det är upp till varje enhetschef att bedöma. 

– Du har ingen skyldighet att vaccinera dig eller svara. Men jobbar du i en patientnära verksamhet med riskgrupper kan du bli omplacerad, säger Linnéa Lundgren, som är pressekreterare till finansregionrådet Irene Svenonius (M).

– Hur kommuner och regioner väljer att tolka ett ickesvar avgör de själva. Vi har pekat på behovet av en plan för hur de ska hantera svar eller uteblivna svar. Men hur en eventuell hantering kan se ut är kommunerna och regionerna själva bäst lämpade att svara på, säger Tomas Björck, arbetsrättschef på SKR.

Så stor andel av vårdpersonal har två doser vaccin 

Totalt:
81 % av vårdpersonalen, jämfört med 74 % i hela befolkningen.

Särskilda boenden:
Sjuksköterskor: 87 %
Undersköterskor och vårdbiträden: 79 %

Hemtjänst:
Sjuksköterskor: 90 %
Undersköterskor och vårdbiträden: 73 %

LSS:
Sjuksköterskor: 88 %
Vårdare, boendestödjare: 81 %
Skötare: 78 %
Undersköterskor och vårdbiträden: 72 %
Personliga assistenter: 69 %

Vårdpersonal på sjukhus:
Kiropraktorer, naprapater etc: 94 %
Läkare: 93 %
Sjuksköterskor: 92 %
Undersköterskor och vårdbiträden: 87 %

Källa: Folkhälsomyndigheten, siffror från sista september