Regionala skyddsombud får bara besöka arbetsplatser där facket har medlemmar – eller åtminstone en medlem.

Det begränsar skyddsombudens möjligheter, eftersom allt fler har osäkra anställningar och jobbar på små arbetsplatser där ingen är med i facket.

I flera år har regeringen därför velat ge regionala skyddsombud rätt att också besöka arbetsplatser där facket saknar medlemmar.

Men när regeringen lade fram ett lagförslag om detta våren 2020 sa riksdagen nej.

De borgerliga partierna, inklusive Sverigedemokraterna, ifrågasatte nyttan med regionala skyddsombud.

Borgerliga vill utvärdera

I stället för att ge skyddsombuden nya befogenheter beställde riksdagsmajoriteten en utvärdering av vilken effekt de regionala skyddsombudens arbete har.

Det är märkligt att en sådan utvärdering inte har gjorts förr, staten bidrar ju med pengar till verksamheten, resonerade de borgerliga partierna.

Nu tillsätter regeringen en särskild utredare som ska utvärdera de regionala skyddsombuden, så som riksdagen har beställt.

Utredaren ska bland annat kartlägga hur många arbetsplatsbesök de regionala skyddsombuden gör, kolla hur vanligt det är att skyddsombuden kräver åtgärder, och undersöka hur väl skyddsombuden fyller sitt syfte.

Bättre förutsättningar

Men förutom att utvärdera de regionala skyddsombuden ska utredaren undersöka hur de ska få bättre förutsättningar att jobba.

– Det finns inga hinder för regeringen att lägga till andra frågor till den utredning som riksdagen beställt, säger Eva Nordmark.

– Så som arbetsmarknaden har förändrats, med allt fler visstidsanställda, inhyrda och gig-jobbare, finns det all anledning att stärka de regionala skyddsombudens förutsättningar.

Men de här frågorna togs ju upp i en statlig utredning redan  2017?
– Arbetsmarknaden förändras. Den här gången ska utredaren också undersöka vad regionala skyddsombud kan göra mot arbetslivskriminaliteten, svarar Eva Nordmark.

Ingen riksdagsmajoritet

Andra uppgifter blir att undersöka om skyddsombuden får den utbildning de behöver, och hur mycket företag med färre än 50 anställda vet om arbetsmiljöfrågor.

Däremot ska utredaren inte ta upp frågan om tillträde till arbetsplatser där facket saknar medlemmar.

– Den frågan är fortfarande central, säger Eva Nordmark. Men med nuvarande riksdagsmajoritet ser det ju svårt ut.

Utredningen ska vara klar senast den 19 augusti 2022.

Svenskt Näringsliv: Förvånad

Carina Lindfelt, arbetsmarknadsexpert vid Svenskt Näringsliv, konstaterar att regeringen inte nöjer sig med att utvärdera de regionala skyddsombuden så som riksdagen begärt.

– För bara ett drygt år sedan sa riksdagen tydligt nej till att vidga de regionala skyddsombudens möjligheter. Trots det vill regeringen fortsätta i samma färdriktning. Det förvånar mig, säger Carina Lindfelt.

– Svenskt Näringslivs linje är att frågor om arbetsmiljön ska hanteras så lokalt som möjligt. För det är där kunskapen finns.

C: ”Saknas fakta”

Vad riksdagen har beställt av regeringen är ”glasklart”, säger Alireza Akhondi (C), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och sitt arbetsmarknadspolitisk talesperson för sitt parti.

– Riksdagen vill ha en utvärdering av effekterna av de regionala skyddsombudens verksamhet. De resurser staten satsar måste ge effekt. Där saknas fakta.