SAS kan hyra in flygningar, plan och besättning från andra bolag vid plötsliga trafikstörningar utan att först förhandla med facket. 

Bolaget kan också hyra in upp till 13 procent av trafiken från externa bolag efter att ha förhandlat med facket enligt mbl, lagen om medbestämmande. Det enligt en paragraf i Pilotavtalet som reglerar just detta.

Den procentsatsen räknas ut på ett visst sätt, och det är här som Svensk Pilotförening anser att SAS gått för långt.

”SAS överskred gränser”

Enligt facket ska bolaget under räkenskapsåret 2018/2019 hyrt in för 17,8 procent, det vill säga 4,8 procentenheter mer än vad som tillåts. Det handlar dels om trafik som körs av helt andra bolag, dels dotterbolaget SAS Irland som upprättades 2017.

– De flyger på uppdrag av SAS men är bara leverantör av flygplan och besättningar. 2018 och 2019 ökade man inhyrningen betydligt mer än vad avtalet tillåter och överskred de gränser vi har kommit överens om, säger Martin Lindgren, ordförande för SAS-sektionen inom Svensk Pilotförening.

Parterna har förhandlat utan att komma överens. Svensk Pilotförening vänder sig därför nu till Arbetsdomstolen (AD) och stämmer bolaget.

Flygjätten sparar på inhyrda

Förbundet yrkar på ett skadestånd om 17,5 miljoner kronor för brott mot kollektivavtalet. Summan baseras på procentsatsen på 13 procent. Facket gick, efter pilotstrejken 2016, med på att höja den från att ha legat på 11 procent. 

Och de där två procentenheterna inhyrning innebar en besparing motsvarande 1 procent av lönesumman för anställda piloter inom SAS, enligt stämningsansökan.

Tusentals anställda fick gå

Utifrån detta har juristen på LO-TCO Rättsskydd, som driver ärendet åt facket, räknat ut vad SAS sparat på att hyra ut 4,8 procentenheter mer än vad som är okej enligt kollektivavtalet. Och därmed landat i miljonkravet.

Under pandemin har SAS sagt upp över 5 000 anställda, varav drygt 500 piloter. Det finns en oro bland tidigare anställda att de nu förlorar rätten till återanställning i bolaget och att inhyrningen i stället ökar.

Den sista mars löper parternas kollektivavtal ut.

– Vi  anser att SAS inte har ådragit sig någon skadeståndsskyldighet men kan i övrigt inte kommentera ärendet, skriver Freja Annamatz, SAS presschef i Sverige i ett mejl till Arbetet.