I  motioner till Journalistförbundets kongress krävde stora klubbar, bland dem fackklubbarna vid Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, att förbundet skulle kliva av PTK:s uppgörelse med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning.

Under onsdagen blev debatten om las-uppgörelsen het, med beskyllningar om svek mot förbundsstyrelsen.

Men efter förslag från ett av kongressombuden, Stephen Lindholm, enades kongressen om att låta medlemmarna ta ställning. Också förbundsstyrelsen ställde sig bakom förslaget.

Kongressen ger nu förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en medlemsomröstning ”vid lämplig tidpunkt innan eventuellt undertecknande av nytt huvudavtal”.

Omröstningen ska bli beslutande om minst 50 procent av de aktiva medlemmarna röstar. I annat fall blir den rådgivande.

Inför omröstningen ska förbundsstyrelsen ta fram ett underlag som visar vad ett ja eller nej till att skriva på det nya huvudavtalet innebär för medlemmarna.