Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Den 24 september skulle textilarbetarfack samlas i industristaden Chittagong för att bilda en regional kommitté till IBC, det globala facket IndustriAlls samordningsorgan för Bangladesh. 

Mötet skulle hållas hos en av fackföreningarna, men ett telefonsamtal från polisen till IBC:s vice ordförande Salauddin Shapon satte stopp för det, rapporterar IndustriAll.  

Nästa dag försökte facken igen, men återigen hörde polisen av sig och meddelade att mötet inte fick hållas. 

I ett tredje försök bokade facken möte hos en annan av medlemsorganisationerna. Men när fackledarna anlände till lokalen fanns såväl uniformerad som civilklädd polis på plats och nekade dem inträde. 

Brott mot föreningsfriheten i Bangladesh

IndustriAll kallar polisens agerande för ”ett allvarligt brott” mot föreningsfriheten och har skickat ett protestbrev till Bangladesh premiärminister Sheik Hasina.

– Det som hände i Chittagong kränker arbetarnas mest grundläggande rättigheter. Att polis ingriper mot och hindrar oberoende fackföreningars verksamhet är oacceptabelt, säger generalsekreteraren Atle Høie i ett uttalande.

Bangladesh ett av världens värsta länder

Världsfacket Ituc räknar Bangladesh som ett av världens tio värsta länder vad gäller arbetstagares rättigheter. 

Fackföreningar motarbetas och förtroendevalda trakasseras. Under 2020 utsattes anställda enligt världsfacket för massavskedanden, gripanden, våld och statlig repression.

”I textilsektorn möttes strejker ofta med extrem brutalitet av polis som använde betonger, vapeneld, tårgas och ljudgranater mot arbetare”, skriver Ituc i sin årliga rapport om arbetsrättens status i världen. 

Bangladesh

Sydasiatiska Bangladesh har drygt 160 miljoner invånare och är ett av världens mest tätbefolkade länder.

Arbetslöshet och undersysselsättning är utbredda problem. De flesta försörjer sig inom den informella sektorn.

Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men textilindustrin ligger bakom de senaste årtiondenas tillväxt.

Textilindustrin står för nästan 85 procent av landets export och sysselsätter fyra miljoner människor, varav merparten kvinnor. Sektorn har dock drabbats hårt av coronapandemin.

Källa: UI/Landguiden