Under pandemin har nästan alla planerade inspektioner från Arbetsmiljöverket skett på distans – antingen över datorn eller via telefon. Men nu kan det återigen bli vanligare att se en arbetsmiljöinspektör på jobbet.

– Vi kommer att successivt återgå till fysiska inspektioner där vi bedömer att det är möjligt, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Enligt honom kommer återgången till inspektioner ute på arbetsplatserna att ta tid.

– Det är ingenting som går på en vecka eller fjorton dagar.

När tror du att ni kommer vara igång för fullt igen?
– Det vill jag inte uttala mig om. Vi kommer säkert att ha en successiv återgång under hela 2021. Men det är också väldigt viktigt att följa vad som händer i samhället och åt vilket håll det går med pandemin.

Arbetet påverkas av pandemin

Myndighetens arbete kommer dock sannolikt att påverkas av pandemin, även efter att den är över, enligt Håkan Olsson.

Han säger att man dragit lärdomar av övergången till distansarbete som kommer att användas även i framtiden. Det kan alltså bli en större del distansinspektioner även efter att pandemin är över, jämfört med innan.

– Du kan vara väldigt effektiv och ha kontakter med fler när du sitter digitalt och slipper också restiden. Det är en avvägning med vad syftet är med inspektionen eller mötet, säger Håkan Olsson.

Kraftig minskning av inspektioner (2018-2020)

Kraftig minskning av på plats-inspektioner

2019 genomförde myndigheten drygt 27 700 inspektioner ute på arbetsplatser. 2020 var siffran nere på 11 500.

På grund av pandemiomställningen minskade också det totala antalet inspektioner både på plats och digitalt kraftigt. Från cirka 28 000 år 2019 till knappt 18 000 år 2020.

Det ledde också till en kraftig minskning i antalet sanktionsavgifter mot företag som byter mot reglerna. Från 1 551 år 2019 till 834 år 2020.