Under cirka ett och halvt år var sjuksköterskan föräldraledig, både på hel- och deltid.

När hon i våras kom tillbaka till jobbet var det dags för lönerevision. Då fick hon ett lägre påslag än snittet. Tidigare hade hon legat över. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har nu stämt arbetsgivaren, region Västmanland, för missgynnande av föräldraledig.

Gynnat de som jobbat under pandemin

Enligt myndigheten har hennes chefer förklarat det lägre påslaget med att regionen velat gynna dem som jobbat under pandemin.

– En föräldraledig arbetstagare har ingen ”rätt” till en viss löneutveckling, men ska inte missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet. Det innebär att när det är dags för lönerevision ska arbetsgivaren tänka bort föräldraledigheten och utgå från den anställdes prestation innan föräldraledigheten. Risken är annars att föräldraledigheten gör att den anställde halkar efter lönemässigt under lång tid på grund av sin frånvaro, säger Isabelle Arsova på DO:s processenhet i en kommentar.

DO begär nu att regionen ska betala 40 000 kronor i kränkningsersättning till kvinnan.