Fler enkla jobb. Det är ett av förslagen som Centerpartiet antog i ett nytt program för ”En grön ekonomi för fler företag och jobb” på centerstämman som avslutades i helgen.

De enkla jobben är ett sätt att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden genom lägre kvalifikationskrav och sänkta arbetsgivaravgifter.

Men Centerpartiets nyutnämnda arbetsmarknadspolitiska talesperson, Alireza Akhondi, vänder sig mot begreppet enkla jobb och talar hellre om enklare jobb.

– Mitt första jobb var på McDonalds, och det var inte enkelt för fem öre. Men det var inträdet för mig att kunna komma in på arbetsmarknaden. Jag tycker att fler människor ska få möjlighet att göra den resa som jag gjorde. Från att söka 601 jobb till att på något sätt vara en del i laget som nu gör den här historiska förändringen av svensk arbetsmarknad.

Hur skapar man fler enkla jobb?
– Det handlar om allt från a-kassans funktionalitet, reformeringen av Arbetsförmedling, till las- och omställningspaketet. Det tillsammans med den skatte- och näringspolitik som vi för med en sänkning av arbetsgivaravgiften. Det är många pusselbitar som måste läggas samtidigt.

Reglera gigjobben

Centerpartiet lyfter även fram den så kallade gig-ekonomin som man menar skapar mängder av nya jobb, både enkla och mer kvalificerade. Samtidigt konstaterar partiet att dagens socialförsäkringssystem och möjligheterna att säkra arbetsmiljön inte är anpassade för gigarbetare. 

Därför vill man få in gigekonomin i trygghetssystemen och att arbetsgivarna måste se till att personalen får bra villkor ”utan att gigekonomin överregleras och därmed straffas ut”. 

En annan del handlar om att öka drivkrafterna att gå från bidrag till arbete. Bland annat genom sänkta skatter på de lägsta inkomsterna, men även att ersättningssystemen i större utsträckning ska uppmuntra till jobb.

Innebär det att ni vill sänka bidragstaket?
– Det måste löna sig att arbeta, det är en väldigt sund princip som nog många kan hålla med om. För mig är det väldigt viktigt att man går från bidrag till jobb, att det är det som är nyckeln för att komma vidare. Det är det jag vill trycka på, inte att diskutera hundralappar i olika ersättningssystem utan det är hur vi kommer vidare från bidrag till jobb.

Så ni föreslår inte ett sänkt bidragstak?
– Vi har redan ett bidragstak i Sverige och det finns inga sådana förslag.

Framgångar i Januariavtalet

I programmet lyfts även partiets framgångar i Januariavtalet fram, med förändringarna av Arbetsförmedlingen och las-överenskommelsen som tydligast lysande exempel.

– Vi skriver ett stycke historia tillsammans och moderniserar den svenska modellen. Det är klart att vi är stolta att vi har initierat och tagit processen hit

Centerpartiet har under många år kampanjat för en uppluckring av las då man anser att det är för krångligt och dyrt att säga upp folk i dag. I Januriavtalet fick man in en skrivning om att modernisera arbetsrätten. Efter många turer med lagstiftningshot och spruckna förhandlingar kunde Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall komma fram till en överenskommelse i frågan, medan LO som organisation ställt sig utanför.

Är det tillräckligt för er, så ni kan lämna las-frågan bakom er?
– Ingenting är klart förrän allt är klart. Parternas huvudavtal är ännu inte signerat. Vi följer den här processen. Det pågår förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och LO om de ska ansluta sig eller inte. Och vi får vara ödmjuka inför komplexiteten i de här förändringarna.

Vill inte recensera etableringsjobb

En annan fråga i Januariavtalet handlade om etableringsjobben, en form av lönebidrag till nyanlända och långtidsarbetslösa. Reformen var en partsuppgörelse där företag utan kollektivavtal utesluts från systemet. 

I Januariavtalet fick C tillsammans med Liberalerna in en skrivning om att utvidga reformen även till företag utan kollektivavtal. När regeringen nyligen lade fram sitt förslag hade man gått på parternas ursprungliga förslag.

Alireza Akhondi duckar på frågan om han är besviken på regeringen för att den struntade i Januariavtalet när det gäller etableringsjobben.

– Nu är vi i en konstruktiv opposition och vi har inget formaliserat samarbete med regeringen längre. Och vad regeringen gör och inte gör, det vill jag inte recensera så här. För mig är det väldigt viktigt att alla de här processerna som är initierade, att vi hittar former för att landa dem.